Psikoloji Masası

Psikoloji Masası2020-05-06T13:27:18+03:00

Proje Açıklaması

Hakkında

Çalışmalarına 2019 Ekim ayında başlayan Bura Psikoloji Masası, Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunlarımızın alana dair gönüllü emeklerini ortaya koymak amacıyla bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Çeşitli üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam etmekte olan mezunlarımızın akademik çalışmalarında yetkinleşmesine, alanda çalışan mezunlarımızın mesleki donanımlarını geliştirmesine ve lisans eğitimine devam etmekte olan öğrencilerimizin alana dair farkındalık ve bilgi düzeylerini artırmaya yönelik çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.

Düzenlenen etkinliklerle mezunlarımızın birbirleriyle tanışması, alandaki akademik çalışmaların güncel olarak tartışılması ve alanda karşılaşılan veya karşılaşılması muhtemel sorunlara birlikte çözüm aranarak tecrübenin paylaşılmasına imkan sağlamak amaçlanmaktadır. Alana yönelik farklı ihtiyaçlara ortak yanıt aramak masanın temel motivasyonları arasında yer almaktadır.

Psikoloji Masası, çalışmalarını lisans öğrencileri, alan mezunları ve Bura aileleri olmak üzere üç hedef kitleyi gözeterek planlamaktadır. Öğrenci ve mezunlar için uzman isimlerin konuşmacı olduğu seminer ve konferanslar, okuma grupları, odak grup çalışmaları, tematik paneller ve kariyer tercihlerine yönelik faaliyetler; BURA ailelerine yönelik aile eğitimleri, ebeveyn çocuk iletişimi kapsamında anne-baba-çocuk atölyeleri planlanmaya devam etmektedir.

Kurulduğu günden beri her geçen gün artan ve güçlenen gönüllü kadrosu ve çeşitlenen etkinlikleriyle çalışmalarına devam eden Psikoloji Masası bu sayede oluşan tanışıklığı, muhabbeti, birlikte hayırlı işlere vesile olmayı sürdürmeyi hedeflemektedir.

Psikoloji Serisi, alanında uzman isimleri konuk ettiğimiz bir seminer programıdır.

Başlık Tarih Konuşmacı
Narrative Terapi 02.10.2018 Uzman Klinik Psikolog Murat Dinçer
Oyun Terapisi ve Oyunla İyileşme 21.11.2018 Uzman Pedagog Mehmet Teber
Making now precious: Working with survivors of torture and asylum seekers A Narrative Therapy Perspective 26.11.2018 Poh Lin Lee, Social Worker / Narrative Therapist
Çocuk ve Gençlerde Bilişsel Davranışçı Terapi: Değişim için Gerekçe Oluşturma 04.04.2019 Doç. Dr. Vahdet Görmez
Manevi Yönelimli Psikoterapi 29.04.2019 Prof. Dr. Halil Ekşi
Kabul ve Kararlılık Terapisi 02.12.2019 Doç. Dr. Fatih Yavuz
Bütüncül Psikoterapi 26.02.2020 Uzm. Dr. Tahir Özakkaş
Bilişsel Davranışçı Terapi 13.03.2020 Prof. Dr. Hakan Türkçapar
Travma ve Afetlerde Psikososyal Yaklaşım 06.04.2020 Prof. Dr. A. Tamer Aker

İnsana Dair Okumalar’da Psikoloji ve PDR mezunlarının bireysel gelişim süreçlerine katkısı olacağını düşündüğümüz bazı temaları kitap eksenli bir zeminde konuşacağımız oturumlar gerçekleştiriyoruz.

Başlık Tarih Konuşmacı
Terapist Olmak Üzerine 18.11.19 Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Arıcı Özcan
İ Nesli 23.12.19 Uzm. Kln. Psk. Gökhan Ergür
Apaçi Gençlik 27.01.20 Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman
Takıntılarla Başa Çıkmak ve Vesvese Risalesi 24.02.20 Uzm. Kln. Psk. Taha Burak Toprak
Kaplanı Uyandırmak 23.03.20 Uzm. Kln. Psk. Zeynep Tuba Akaya
Koruyucu Psikoloji 20.04.20 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Dinç
Mutluluk Tuzağı 16.06.20 Uzm. Psk. Esra Oras

Mezuniyetle birlikte geleceğe ilişkin hedeflerini belirleme ve karşısında beliren yollar arasından seçim yapma noktasında birçoğumuz tek başına motive olmakta zorluklar yaşamaktayız.

Psikoloji Masası, Mezuniyete 5 Kala etkinlik serisiyle, mezuniyet sonrasına dair soru işaretlerini ortadan kaldırmayı, önümüzdeki seçeneklere ışık tutmayı ve geleceğe dair heyecanımızı diri tutarak zorlukları beraber aşmayı hedeflemektedir.
Mezuniyete 5 Kala serisiyle “Mezun olduktan sonraki yaşamımıza nerede devam edebiliriz?” sorusuna 5 alandan yanıt arayacağız.
-Lisansüstü Eğitim
-Kamu Kurum ve Kuruluşları
-Özel Sektör
-Sivil Toplum Kuruluşları
-Danışmanlık Merkezi

alanlarında merak edilenleri, başvuru süreçlerini, çalışma imkânlarını, artılarını ve eksilerini ele alacağız.

Not: Program Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve PDR mezun ve mezun adaylarına yöneliktir.


Go to Top