Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Alanında uzman isimleri konuk ettiğimiz Psikoloji Serisi devam ediyor!

Daha önce çeşitli seminerler ile terapi kuramlarını daha yakından tanıdığımız Psikoloji Serisi’nde bu kez Psikodinamik ve Bowen Aile Danışmanlığı’nı Doç. Dr. Nilgün Canel rehberliğinde öğreneceğiz.

Psikodinamik ve Bowen Aile Danışmanlığı Nedir?

1950’lerde gelişmeye başlayan Psikodinamik ve Bowen Aile Danışması yaklaşımları, temelde Psikanalitik kurama dayanmaktadır. Bu yaklaşımlarda aile ve aile bireylerindeki değişim, aile geçmişi bağlamında ele alınmaktadır. Bağlanma ve ilişkide yakınlığın geçmiş yaşantılardan etkilenmesi, kişisel ve kişiler arası etkileşimler önemlidir. Psikodinamik aile danışması yaklaşımında psikodinamik yaklaşımdaki bilinçdışı, anılar ve nesne ilişkileri gibi unsurlar önemli yer tutar. Bu yaklaşımın içerisinde yer alan Bowen Aile Danışma yaklaşımında, aile birbiriyle ilişkili sistemlerden oluşur. Bu sistemler birbirini etkilemektedir. Bu danışma yaklaşımının temel amacı aile üyelerine içgörü, birliktelik ve olumlu yönde işlevsellik kazandırmaktır. Bu yaklaşıma dair daha fazlasını öğrenmek için sizleri seminerimize davet ediyoruz.

Doç.Dr. Canel, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’ndan 1990 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı’nda (1993), doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’nda (2007) aile üzerine hazırladığı teziyle tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak başladığı (1992) akademik yaşamına, halen Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Çift ve aile üzerine üç kitap yazmış, çeşitli kitaplarda bölüm yazarlıkları yapmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Türkiye için hazırladığı Aile Eğitim Programı’nda yer almış, halen Türkiye’nin çeşitli illerinde kullanılan “Evlilik ve Aile Hayatı” ve “Aile Yaşam Becerileri” eğitim programlarını hazırlamıştır. Aile terapisi, evlilik danışmanlığı, çift terapisinde süpervizyon, REBT (Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi), çözüm odaklı danışmanlık, impact terapi ve naratif terapi üzerine yurt içi ve yurt dışında çeşitli eğitimler almıştır. Halen Marmara Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çift ve aile danışmanlığı, psikoterapiler, postmodern ve kısa terapiler, yaratıcı düşünce ve yaratıcı danışmanlık gibi çeşitli dersler vermektedir.

Teyit Formu
Go to Top