Biz Kimiz?

“İnsanın, yaratılmışların en şereflisi olarak kalabilmesi, ancak doğru yolda yürümeye niyet edip, hayırlı ve faydalı işler yapmakta azmetmesi ve güzel ahlakla ahlaklanması ile mümkündür”

BURA – Boğaziçi Üniversiteliler Derneği,  Boğaziçi Üniversitesi mezunları arasındaki ünsiyeti geliştirmek gayesindeki 63 kurucu üye tarafından kurulduğu 2003 yılından beri bu hakikati hatırlarda canlı tutmaya gayret ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının gerek öğrencilik döneminde gerek mezuniyet sonrasında kurduğu bağları bu hakikat merkezinde güçlendirmek, yenilerini kurmak ve bu bağlardan oluşan enerjiyi öncelikle üniversitemizin ve devamında ülkemizin ve tüm dünyanın istifadesine sunmayı görev biliyoruz.

Mezunlarımızın üniversiteyle olan ilişkilerinin güçlü kalmasını ve üyelerimizin hayatlarını bu geniş ailenin birer ferdi olarak sürdürmesini önemsiyoruz. Böylelikle üyelerimizin ellerindeki imkanlarının üniversitenin ihtiyaçlarına yönelik olarak en verimli şekilde seferber edilmesine vesile oluyoruz.

Neler yapıyoruz?

Üyelerimiz ve aileleri arasındaki ünsiyeti artırmaya yönelik gezi, spor vb sosyal aktiviteler organize ediyor, aramızdaki bağları güçlendiriyoruz. Öte taraftan üyelerimizin toplumsal fayda üretecek projelerine destek oluyor; kurumsal imkanlarımızı, fikirlerini verimli bir şekilde fiiliyata dökebilecekleri şekilde hizmetlerine sunuyoruz.

Üyelerimizin üniversitemizle olan bağlarını güçlü tutacak buluşmalar ve toplantılar organize ediyor, üniversitemizin meselelerini her daim gündemimizde bulunduruyor, üniversitemizin her türlü ihtiyacı için imkanlarımızı seferber ediyoruz.

Üniversitemiz öğrencileriyle temasımızı koparmıyor, bir taraftan burslarla maddi destek sunuyor bir taraftan da mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak etkinlikler düzenleyerek, onlar geleceğe hazırlanırken yanlarında oluyoruz.

Kimlerle Yapıyoruz?

Birlikte olmanın, dayanışmanın ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olan bütün Boğaziçililer ve BURA’nın faaliyet alanlarıyla ilgili iş birliği yapabileceğimiz bütün sivil toplum kuruluşları yol arkadaşlarımız.