Proje Açıklaması

Hakkında

Üniversite öğrencilerine yönelik tamamlayıcı bir eğitim programı olarak tasarlanan İlim ve Meslek Akademisi temel islami ilimler, genel bilinç ve kültür seminerleri, fakülte ve bölüm bazlı alan tanıtımları, hamilik (mentörlük) desteği, sektör gezileri ve proje grupları ile öğrencilerin ilmi, islami ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi, kariyer seçimlerinde yardımcı olmayı ve seçtikleri kariyer yoluna hazırlık yapmalarını hedeflemektedir.

6 dönemlik bir program olan İlim ve Meslek Akademisi her sene bahar dönemi ile başlamaktadır. Program neticesinde öğrencilerimizin ilmi ve mesleki manada nitelikli bireyler olarak mezun olmalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

 • Mesleki bilinç ve Değerler
 • İlmi ve İslami Gelişim Programları
 • Sertifikalı Mesleki Eğitimler
 • Alan Tanıtımları
 • Mentörlük Desteği
 • Sektör Gezileri

Öğrencilerin yapılandırılmış bir programla eğitim hayatında zamanlarını iyi değerlendirmesini

Eğitim hayatlarında verimliliğin maksimum düzeyde hedefleyerek, nitelikli ve donanımlı bir şekilde mezun olmalarını

Öğrencilerin dinimize yönelik temel düzeyde bilgiye sahip olmasını

Eğitim hayatında alınan nitelikli teorik eğitimin pratiğe aktarılması hususunda yaşanan sorunları aşmayı

Sosyal bilimler öğrencilerinin yararlanabileceği yapılandırılmış birçok nitelikli program varken özellikle mühendislik alanında eksikliği hissedilen sürdürülebilir bir eğitim programının eksikliğini gidermeyi

İlim Meslek Akademisinde elde edecekleri birikimin, gelecek planlamalarında önemli kararları alırken kendilerine kolaylık sağlamasını

İlim Meslek Akademisinde, sektörün pratiklerini de görme imkânı yakalayacak katılımcılarımızın, mezuniyet öncesi akademik bilgiyi ve iş pratiklerini harmanlama fırsatı bulmalarını ve girişimcilik ruhlarını açığa çıkarmayı amaçlıyoruz.

Program Detayı

1.Dönem

 • Bilgi, İnanç, Düşüncenin Hakikati
 • Nazari/Zaruri Bilgi
 • Tasavvur/Tasdik
 • Tevatür, Şüphecilik, Safsata
 • Tanrının Varlığı / Hudüs Delilinin Açıklanması
 • Teselsül ve Devrin İmkansızlığı / İmkanın Delili
 • Tanrı Karşısında İnsan
 • Ateizm, Deizm, Teizm, Politeizm
 • Allah Teala’nın Sıfatları
 • Kader
 • Subuti-Zati, Hakiki-İtikadi Sıfatlar
 • Selbi Sıfatlar
 • İlim-Kudret-İrade-Hayat-Kelam
 • Sem’ ve Basar
 • Peygamberlik/Mucize/Kuran
 • Mucizenin Delaleti

2.Dönem

3.Dönem

4.Dönem

5.Dönem

6.Dönem

Temel Bilinç Seminerleri

İnsan Kimdir, Varlık Nedir, Müslüman Kimdir?
Ahlak
Hayat Serüveni, İnsanın serüveni
Tarih, Kısa Dünya Tarihi
İslam Tarihi, Modern İslami Hareketler
Bilim Tarihi
Toplum, Düzen, Devlet
Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Düzen
Uluslararası Ekonomik Düzen
İşi Vaktinden Çok Olanlar
İletişim, Toplum İçinde Varolma
Öğrenci Sunumları

İhtisas Seminerleri

Meslek Nedir?
Araştırma Metodolojisi
Problem Çözme Metodolojisi
Teknoloji, İnovasyon
Mühendis Olmak
Almanya, Japonya, Güney Kore
Eğitimci Olmak
Eğitim Tarihi
İslam’da Eğitim
Eğitim Modelleri
Uluslararası Ticaret
Turizm
Girişimcilik

Alan Tanıtımları

Data Science
Internet Of Things
Endüstri 4.0
Akıllı Şehirler
Machine Learning/ArtificialIntelligence
Enerji
Siber Güvenlik

Temel Beceri Eğitimleri

Microsoft Office Programları
Data Analiz Araçları (Python,R)
PMI
Girişimcilik