Üye Olun

Ülkemizin en nitelikli insan değerlerinden olan Boğaziçi Üniversitesi mezunları arasında birlikteliği ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla 2003 yılında kurulan Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) olarak, kurulduğumuz gündeki azim ve heyecanımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Boğaziçililer arasında okul hayatında başlayan birlikteliği güçlü bir şekilde sürdürmek, Boğaziçi’nin enerjisini tüm Türkiye’ye ve dünyaya yaymak için özveriyle çalışıyoruz. Üyelerimiz ve aileleri arasındaki ünsiyeti artırmaya yönelik gezi, spor vb sosyal aktiviteler organize ediyor, aramızdaki bağları güçlendiriyoruz. Üniversitemiz öğrencileriyle köprüler kuruyor, bir taraftan burslarla maddi destek sunuyor, bir taraftan da mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak etkinlikler düzenleyerek, geleceğe hazırlıklarında yanlarında oluyoruz.

Sizi de BURA ailesinde görmek istiyoruz!

Tüm faaliyetlerimizi birlikte yürütebileceğimiz,

Bu birlikteliklerden ortak değer ve hasıla üretebileceğimiz,

Mezunlarımızın tecrübe ve imkânlarını, ülkemizin toplumsal birikimini artırmak ve Türkiye’yi her alanda üst seviyelere taşımak için birlikte yol alabileceğimiz,

Gerek öğrencilik döneminde gerekse mezuniyet sonrasında kurduğumuz bağları güçlendirebileceğimiz,

Öğrenci ve mezunlarımızı aramıza bekliyoruz!

TÜZÜK

MADDE-2) 

2.1. Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci ya da öğretim elemanı olarak bulunmuş ve/veya bulunmakta olan, fiilî ehliyete sahip, derneğin amacına aykırı bir davranış içinde bulunmayan herkes yazılı dilekçe ile derneğin genel merkez veya şubelerinden birinin yönetim kuruluna başvurarak üye olabilir. Genel merkez ve şubelerce mükerrer üye kaydı yapılmaz. Ancak üyeler ikametgah değişikliği ve benzeri sebeplere bağlı olarak üyeliklerinin genel merkez veya herhangi bir şubeye transfer edilmesini talep edebilirler; bu işlemler genel merkez yönetim kurulunca koordine edilir.

2.2. Derneğe üye olabilmek içindeki dernek üyelerinden iki kişinin referansı şarttır,

2.3. Dernekler yasası ile ilgili mevzuata göre üye olma yeterliliği bulunmayanlar üye olamayacağı gibi, üyeliği kabul edilmiş olsa dahi durumu üye olmaya uygun olmayanlar sonradan üyelikten çıkarılırlar.

2.4. Derneğe üyelik üç çeşittir:

1-Asıl Üyelik : Üye olma yeterliliğine sahip kişiler, bunun için hazırlanmış formu doldurarak başvuruda bulunurlar. Yönetim Kurulu başvuruyu 30 gün içinde karara bağlar ve neticeyi müracaatçıya bildirir. Yönetim Kurulunca kabul edilen üyelik kabulü ile üyeye “ Üye Kimlik Kartı” verilir.

2-Fahrî Üyelik: Derneğe maddî ve manevî katkıları olan kişilere Yönetim Kurulu kararı ile Fahrî Üyelik verilebilir. Fahrî  üyeler dernek Yönetim , Denetleme ve Disiplin Kurullarında görev alamazlar ve Genel Kurul’da oy kullanamazlar. Ancak komisyonlarda görev verilebilir. Yönetim Kurulunca kabul edilen Fahrî üyelik kabulü ile üyeye “ Fahrî Üye Kimlik Kartı” verilebilir.

3-Şeref Üyeliği:  İlim, siyaset ve iş alemine mensup özel kişilerden layık görülenlere Yönetim Kurulu kararı ile Şeref Üyeliği verilebilir. Şeref üyeleri dernek Yönetim , Denetim ve Disiplin Kurullarında görev alamazlar ve Genel Kurul’da oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu uygun göreceği kişilere “Şeref Başkanlığı” payesi verebilir. Yönetim Kurulunca kabul edilen şeref üyeliği kabulü ile üyeye “ Şeref  Üyesi Kimlik Kartı” ya da belgesi verilebilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

MADDE- 3) 

Her üye istifâ etme hakkına sahiptir. İstifâ isteği dilekçe ile başvurularak yapılır. Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır ve ilgiliye en geç 30 gün içinde yazı ile bildirilir. Dernek tarafından üyeye verilmiş zimmetli araç ve gereçler ile “Üye Kimlik Kartı” geri alınır.

MADDE- 4)

Aşağıdaki hallerde:

4.1. Yasal olarak derneklere üye olma yeterliliğini yitirenler ya da bu yeterliliği taşımadığı sonradan anlaşılanlar, Yönetim Kurulu kararı ile doğrudan üyelikten çıkartılırlar.

4.2. Üyelik ve giriş aidatlarını yılı içinde vermeyenler

4.3. Üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,

4.4. Dernek aleyhinde çalışanlar,

4.5. Derneğe maddi ve manevi zarar verenler,

4.6. Yüz kızartıcı suç işleyenler,

Yönetim Kurulunun teklifi ve Disiplin Kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. Üyelikten çıkartılan ilgiliye kararın gerekçesiyle birlikte en geç 30 gün içinde yazı ile bildirilir.

GİRİŞ VE ÜYELİK AİDATI

MADDE- 5

5.1. Derneğe giriş aidatını Genel Merkez Yönetim Kurulu belirler. Karı-koca eşlerin ikisi de derneğe üye olmaları halinde bir tanesi giriş aidatının yarısını öder.

5.2. Üyelik âidâtı yıllık  480 TL ‘dir. Bu rakam Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir. Belirlenecek rakam net asgari ücreti geçemez. Ancak;

a. Yüksek okul ve fakültede okuyan öğrenci üyeler için yıllık aidat; öğrenciliğini belgelemek şartıyla, üyelik aidatının  1/20 ‘sidir.

b. Derneğe üye olan karı-koca eşlerden biri üyelik aidatının yarısını öder,

c. İstanbul veya dernek şubesinin olduğu herhangi bir il sınırları dışında ikamet eden üyeler ikametgah senedi getirmek şartıyla üyelik aidatının ¼’ünü öderler,

d. Dernek şubesinin bulunmadığı bir ülkede ikamet eden üyeler ise üyelik aidatı ödemezler.

ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER

MADDE-6)

Üyelikten ayrılma ve çıkarılmaya ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir;

6.1. Üyelik sıfatı sona eren üyenin ”Dernek Üye Defteri”ndeki kaydı Yönetim Kurulu kararı ile derhal silinir.

6.2. Ölen üye dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin aidatları, borçları ödenmediği takdirde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

6.3. Belgelerle kanıtlaması durumunda, bir yıldan uzun süre kalmak üzere yurtdışına gidecek olan üyenin, Yönetim Kurulu’na yapacağı yazılı ya da sözlü başvuru üzerine, Yönetim Kurulu kararı ile hak ve yükümlülükleri, içinde bulunan hesap dönemi sonu itibarıyla askıya alınabilir. Herhangi bir nedenle askıya alma isteminde bulunmadan yurtdışına giden ve yurtdışında kaldığı sürece mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye, dönüşünde yaptığı başvuru üzerine yurtdışında kaldığı süreyi belgeleriyle kanıtladığı takdirde bu süreye ilişkin mali yükümlülükleri kendisinden tahsil edilmez. Hak ve yükümlülükleri askıya alınmış üyenin, askı süresinin bitiminde, başvurusu üzerine üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile askı statüsünden çıkarılır. Bir yıldan fazla yurtdışında kaldığını kanıtlayamayan üye, yazılı başvurusu ve birikmiş mali yükümlülüklerini Yönetim Kurulunun tanıyacağı süre içinde yerine getirmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere yeniden üyelik haklarından yararlanabilir. Ancak birikmiş mali yükümlülüğünün, üye giriş aidat tutarını aşması durumunda sadece başvuru tarihindeki üye giriş aidatı kendisinden tahsil edilir.

Üye Olun

Üyelik Sistemi Giriş

Değerli üyemiz,

Üyelik sistemimizi uzun yıllardır online erişime açık tutuyoruz. Bu menüde kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde sisteme giriş yapabilir, üyelik bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca sistem üzerinden etkinliklere katılabilir, bakiye bilginizi sorgulayabilirsiniz.

Üyelik Sistemi Giriş

Üye Bilgisi Güncelleme

Değerli üyemiz,

Öncelikle üyemiz olarak aramızda bulunmanızdan dolayı mutluluk duyuyoruz.

Bilgilerinizi güncel tutmayı önemsiyoruz. Uzun yıllar önce sistemimize kayıt olmuşsanız, adres, telefon, e-posta gibi bilgilerinizi sizinle daha iyi iletişime geçebilmemiz adına aşağıda yer alan formdan güncelleyebilirsiniz.

Üye Bilgisi Güncelle

Aidat Ödemesi

Değerli üyemiz,

Aidat ödemeleri banka hesabımıza havale/EFT yoluyla ya da aşağıda yer alan online ödeme seçeneği ile kredi kartıyla yapılabilmektedir. Sitemizdeki online ödeme sistemi üzerinden ödemelerinizi toplu ya da aylık olarak yapabilirsiniz. Mevcut borcunuzu taksitli olarak da ödeyebilirsiniz.

Destekleriniz için şimdiden teşekkür eder, ilk faaliyetimizde görüşmeyi temenni ederiz.

Havale için;

Hesap Adı: Boğaziçi Üniversiteliler Derneği

IBAN: TR94 0020 5000 0002 0666 6000 01

Online Aidat Ödeme

Bağış

Kıymetli Boğaziçililer,

Kuruluşumuzdan itibaren hem mezunlarımıza hem de öğrencilerimize yönelik sosyal ve akademik etkinlikler düzenliyoruz. Tüm çalışmalarımızı siz gönüllülerinin destekleri ile gerçekleştiriyoruz.

Bağışlarınız ile derneğimize sağlayacağınız katkı için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.

Havale için;

Hesap Adı: Boğaziçi Üniversiteliler Derneği

IBAN: TR67 0020 5000 0002 0666 6000 02

Bağış Yap