Proje Açıklaması


Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı ile Dijital Geleceğin Genç Yetenekleri Gelişim Okulu başlıyor.

Gençlerimizi kritik bilgi teknolojileri alanlarında nitelikli profesyoneller olarak yetiştirme amacıyla profesyonel İK süreçleri, teknik eğitimler, sosyal ve kurumsal gelişim eğitimleri, mentörlük ve şirket gezileri süreçlerini içeren kendilerini iş yaşamına hazırlayacak bir programla buluşturuyoruz.

Bilgi teknolojileri pandemiyle birlikte artık hayatımızın daha fazla içerisinde yer almaya başladı. Bu durum büyük bir teknolojik dönüşümü beraberinde getirmekle kalmayıp hem bireyler hem de kurumlar bu teknolojik dönüşümden ziyadesiyle etkilenmektedirler. Bu dönüşüm kurumlar açısından farklı yetkinliklere sahip nitelikli gençlerin istihdam edilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Üniversitelerin 4. sınıf öğrencileri ve üniversitelerden henüz mezun olanlar (2019 ve 2020 mezunları) Dijital Geleceğin Genç Yetenekleri Gelişim Okulu’nda kendilerini iş yaşamına hazırlayacak 2 temel başlıkta 3 eğitim programında bir araya gelecekler.

 1. Siber Güvenlik
 2. Full Stack Developer Java Eğitim Programı
 3. Full Stack Developer .NET ve C# Eğitim Programı

Program sonunda siber güvenlik, java veya .NET ve C# eğitimlerine katılanlar işe yerleştirme fırsatlarına sahip olacaktır.

 • Bilgi teknolojileri alanında sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sunmayı,
 • Genç yeteneklere güncel bilgi teknolojileri trendine uygun vizyon ve beceri kazandırmayı,
 • Genç, bilgi teknolojileri personeli adaylarına iş hayatında ihtiyaç duyacakları takım çalışması ruhu oluşturmayı,
 • Bilgi teknolojileri alanında çalışmak isteyen genç yeteneklerle bu alanda çalışacak insan kaynağı arayan şirketleri buluşturmayı,
 • Mentörlük, şirket tanıtımları ve uygulama projeleri ile teorik bilgiyi sektörün ihtiyaçları olan değerlere dönüştürebilme yeteneği kazandırmayı,
 • Profesyonel seçme ve değerlendirme süreci sayesinde kaliteli eğitim ve danışmanlık ekosistemini nitelikli gençlerin hizmetine sunmayı
 • Profesyonel İK Süreçleri
 • Şirket Tanıtımları
 • Tecrübe Konuşmaları
 • Girişimcilik Konuşmaları
 • Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

Türkiye’de bulunan üniversitelerin lisans 4. sınıf öğrencileri ve meslek yüksek okul veya 4 yıllık bir lisans programını tamamlamış 20-29 yaş arası gençler.

 • Kimlik Fotokopisi
 • Öğrenci veya Mezuniyet Belgesi
 • Varsa Dil Bilgisini Gösterir Sınav Sonuç Belgesi
 • Transkript
 • Son Başvuru Tarihi
  16 Mayıs 2021
 • Katılımcıların Belirlenmesi
  22 – 28 Mayıs
 • SQL Server Sorgulama Eğitimleri
  29 Mayıs 13 Haziran
 • JAVA Standard Edition 11 Eğitimleri
  19 Haziran – 3 Temmuz
 • JAVA Spring Eğitimleri
  4 Temmuz – 10 Temmuz
 • C# ile .NET Programlama Eğitimleri
  19 Haziran – 10 Temmuz
 • ASP.NET Core Eğitimleri
  11 Temmuz – 17 Temmuz
 • Cumartesi
  10:00 – 16:00
 • Pazar
  10:00 – 16:00
 • Son Başvuru Tarihi
  30 Mayıs 2021
 • Online Ön Eleme Sınavı
  1 Haziran
 • Online Mülakat
  3 -12 Haziran
 • Katılımcıların İlan Edilmesi
  13 Haziran
 • Online Dersler
  14 – 26 Haziran
 • Laboratuvara Geçiş Sınavı
  26 Haziran
 • Laboratuvar Dersleri
  28 Haziran – 3 Temmuz
 • Sertifika Programı
  3 Temmuz

Bu program, Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Java Eğitim Programı

 • Describe key capabilities and components of SQL Server.
 • Describe T-SQL, sets, and predicate logic.
 • Write a single table SELECT statement.
 • Write a multi-table SELECT statement.
 • Write SELECT statements with filtering and sorting.
 • Describe how SQL Server uses data types.
 • Write DML statements.
 • Write queries that use built-in functions.
 • Write queries that aggregate data.
 • Write subqueries.
 • Create and implement views and table-valued functions.
 • Use set operators to combine query results.
 • Write queries that use window ranking, offset, and aggregate functions.
 • Transform data by implementing pivot, unpivot, rollup and cube.
 • Create and implement stored procedures.
 • Add programming constructs such as variables, conditions, and loops to T-SQL code
 • Introduction to Java
 • Setting Up Development Environment
 • Data Types, Text, Date, Time and Numeric Objects
 • Operators, Flow Control Statements
 • Arrays
 • Introduction to Object Oriented Programming
 • Classes and Objects
 • Advanced Topics in Classes and Objects
 • Encapsulating and Access Modifiers
 • Inheritance: Super C lasses and Interfaces
 • Collections
 • Generics
 • Enums and Other Useful Java APIs
 • Lambda Expressions
 • Java Stream API
 • Exception Handling, Debugging and Fixing Bugs
 • Java IO API
 • Concurrency and Multithreading
 • Java Modules
 • Annotations
 • Database Connectivity (JDBC)
 • Spring Overview
 • Inversion of Control and Dependency Injection
 • Building Spring Web Apps with Spring MVC
 • Introduction To Spring Boot
 • Introduction to JPA and Hibernate
 • Build A REST CRUD API With Hibernate and JPA
 • Create A CRUD Database Project With Spring Data REST, Spring Data JPA and Thymeleaf

.NET ve C# Eğitim Programı

 • Describe key capabilities and components of SQL Server.
 • Describe T-SQL, sets, and predicate logic.
 • Write a single table SELECT statement.
 • Write a multi-table SELECT statement.
 • Write SELECT statements with filtering and sorting.
 • Describe how SQL Server uses data types.
 • Write DML statements.
 • Write queries that use built-in functions.
 • Write queries that aggregate data.
 • Write subqueries.
 • Create and implement views and table-valued functions.
 • Use set operators to combine query results.
 • Write queries that use window ranking, offset, and aggregate functions.
 • Transform data by implementing pivot, unpivot, rollup and cube.
 • Create and implement stored procedures.

Add programming constructs such as variables, conditions, and loops to T-SQL code

 • Introduction to .NET Platform and C# Programming Language
 • Programming Language Fundamentals
 • Data Types and Variables
 • Logic and Conditionals
 • Methods
 • Arrays and Loops
 • Object Oriented Programming
 • Classes and Objects
 • Interfaces and Inheritance
 • Exception Handling
 • File I/O Handling Operations
 • Lists and LINQ
 • Database Programming, ADO.NET
 • Entity Framework
 • Creating applications with Razor Pages
 • Creating applications using the MVC Framework
 • Building APIs with ASP.NET Core
 • Using ASP.NET Core’s built-in dependency injection framework
 • Creating reusable components using Tag Helpers
 • How to secure your ASP.NET Core applications
 • Different authentication strategies available for your application

Siber Güvenlik Eğitim Programı

 • Bilişim Güvenliğine Giriş
 • Firewall Teknolojileri
 • Security Fabric Yapısı
 • Sosyal Mühendislik
 • Windows Sunucu Sistemlerinde Saldırı ve Savunma Yöntemleri
 • Siber İstihbarat Nedir?
 • Açık Kaynak Sistemleri ve Linux’e Giriş
 • Endpoint Security Nasıl Çalışır?
 • Scada Security Nedir?
 • Log Yönetimi, SIEM & Incident Responce
 • KVKK ve GDPR
 • Şifreleme Teknolojileri
 • Switching and Routing
 • Mobil Güvenlik
 • Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi
 • Fiber Optik Haberleşme Teknolojileri
 • DLP Nedir?
 • Kimlik Yönetimi
 • Web Güvenliği ve Citrix Netscaler
 • F5 Advanced WAF
 • SOAR Teknolojileri
 • Sızma Testlerinde Tarama
 • PowerShell ile Sistem Yönetimi ve Güvenlik
 • Sanallaştırma Yedeği
 • Fortinet Mail&SandBox
 • Veri Tabanı Güvenliği (Guardium)
 • Web Güvenliği ve Web Sızma Teknikleri
 • DDOS Nedir? Güvenliği Nasıl Sağlanır?
 • Yapay Zeka Destekli Kablosuz Ağlar
 • Yapılandırılmamış Veri Güvenliği
 • KVKK Teknolojileri
 • Uygulama Sanallaştırma Teknolojileri
 • Standartlarla Güvenlik ve Yönetim
 • LAB UYGULAMALARI

İlk adım olarak aşağıdaki “Kayıt Olun” butona tıklayarak sisteme kaydınızı gerçekleştiriniz.

Ardından sistemde özgeçmişinize ilişkin detaylı bilgileri doldurunuz.

Son olarak ilanlar sayfası üzerinden katılmak istediğiniz programa başvurunuzu yapınız.

Önemli Uyarı: Yalnızca bir programa kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Lütfen birden fazla programa başvuru yapmayınız.

Başvurular sona ermiştir. İlginiz için teşekkür ederiz.

KAYIT OLUN