Proje Açıklaması

Hakkında

Erbab Kardeşlik ve Hamilik Programı çerçevesinde Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile meslek sahibi mezun gönüllüler arasında kardeşlik ve rehberliğin amaçlandığı bir iletişim ağı oluşturulması hedeflenmektedir.

Program kapsamında öğrenci ve mezunların bölüm, mesleki sektör, ilgi alanları gibi esaslara göre eşleştirilerek aralarında okul, iş hayatı, sosyal hayat ve gelecek planlaması gibi hususlarda bilgi ve tecrübe aktarımı amaçlanmaktadır.

Bu sayede öğrencilerin, kendilerini mesleki ve sosyal hayatlarına daha iyi hazırlaması için ihtiyaç duydukları rehberliğin tesis edilmesi, mezunların ise yıllar içinde edinmiş oldukları tecrübeleri yeni nesillere aktararak onların gelişimine katkıda bulunmanın mutluluğunu tatmaları projenin temel gayesidir.

Projeye başvuran öğrenci ve mezunların eşleştirilmesinin ardından aylık 2-3 saati geçmeyecek biçimde kendi belirleyecekleri şekilde irtibata geçmeleri talep edilmektedir.

Neden Erbab Programı

İsteklerime ve Yeteneklerime uygun bir alanda mı ilerliyorum?

Hangi kurumlarda staj yapmam mesleki gelişimim için daha faydalı olur?

Genel kültür ve sosyal gelişimim için hangi kaynakları takip edebilir, hangi vakıflara gidebilirim?

Lisansüstü başvuruları için nasıl hazırlıklar yapmalıyım?

ÇAP ve Yandal programları mesleki hedeflerim için uygun mu?

Siz de zihninizdeki böyle çetrefilli soruların cevaplarını arıyorsanız, işi erbabına sorun!

MEZUN (HAMİ) BAŞVURU FORMU

ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU