IIPE2020-05-14T16:24:32+03:00

Proje Açıklaması

Hakkında

İslam Politik Ekonomisi Enstitüsü (İPEE), küresel alanda gittikçe önem kazanan İslam iktisadı düşüncesine politik-ekonomi yaklaşımı ile disiplinler arası bir boyut kazandırmayı ve bu sayede özgün bir akademik derinlik oluşturarak hem ulusal hem de uluslararası bilgi üretimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çeşitli disiplinlerden alanında uzman akademisyenler tarafından seminerler gerçekleştirilerek farklı disiplin ve arka planlardan gelen öğrencilerin İslam ekonomisine bütüncül bir bakış geliştirebilmeleri ve ortak bir dilin kurulması amaçlanmaktadır. İslam Politik Ekonomisi Enstitüsü, İslam Ekonomisi’ne politik ekonomi perspektifinden bakabilen, disiplinler arası çalışan, çalıştığı konunun ontolojik ve epistemolojik temellerinin farkında olan ve bu minvalde İslam Ekonomisi’ni İslami temeller çerçevesinde oluşturan, kurumsal yapısını bu kaynak üzerine şekillendiren akademisyenler yetiştirmeyi kendisine hedef olarak belirlemiştir.

Güz ve Bahar Atölyeleri

Öğrenci Çalıştayları

Kitap Tahlilleri

Seminerler

9 Şubat 2019

Konuk akademisyen: Abdurrahman Babacan

Konu: Piyasa Aklı ve Yeni Muhafazakâr Ahlak

16 Şubat 2019

Konuk akademisyen: Ahmet Ayhan Çitil

Konu: Batı Medeniyetinde Ahlak Kavramının Dönüşümü

23 Şubat 2019

Müzakere ve Akademik Yazım

Konu: Ahlak Kavramı

2 Mart 2019

Konuk akademisyen: Feridun Yılmaz

Konu: Sosyal Teori

9 Mart 2019

Müzakere ve Akademik Yazım

Konu: Sosyal Teori

23 Mart 2019

Konuk akademisyen: Mehmet Emin Babacan

Konu: Toplumsal Dönüşümler

30 Mart 2019

Konuk akademisyen: Özgür Kavak

Konu: İslam Siyasi Düşüncesi

6 Nisan 2019

Konuk akademisyen: Faruk Bal

Konu: Osmanlı İktisadi Kurumları

13 Nisan 2019

Konuk akademisyen: Mehmet Asutay

Konu: İslam Politik Ekonomisi

20 Nisan 2019

Konuk akademisyen: İsa Yılmaz ve Harun Şencal

Konu: Market Toplumunun İnşası

Go to Top