İSLAM POLİTİK EKONOMİSİ GÜZ ATÖLYESİ, İslam ekonomisini bir politik ve ahlak ekonomisi olarak teorik zemine yerleştirmek ve bunun günlük hayata dair olan yansımalarını ele almak amacıyla 21, 22 ve 23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını BURA Yönetim Kurulu Başkanı Oruç Baba İnan ve Durham Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Asutay’ın gerçekleştirdiği atölyeye katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Prof.Dr. Ferudun Yılmaz, Prof.Dr. Mehmet Asutay, Dr. Harun Şencal ve Dr. İsa Yılmaz kendi alanlarında ders verdiler.

Atölyenin İlk gününde Prof.Dr. Ferudun Yılmaz iktisat bilimin felsefi temellerini konu alan iki ders gerçekleştirdi. Bu derslerde Prof.Dr. Ferudun Yılmaz, müslümanların, değişen düşünce sistemi karşısında neler yaptıkları/yapamadıkları üzerine konuştuktan sonra, içine doğduğumuz modern dünyanın müslümanlar için ortak bir ‘dert’ olduğu vurgusunda bulundu. Müslümanlar için neden bu sistemin sakınılması gerektiğinden bahsettikten sonra, müslümanca düşünmenin önemine vurgu yapan anektodları ile dersi bitirdi. Ardından Prof.Dr. Mehmet Asutay’ın “İislam Politik Ekonomisi” başlıklı dersleri gerçekleştirildi. Prof.Dr. Mehmet Asutay “Neden İslam Politik Ekonomisi” vurgusu yapıldığına değindikten sonra bu ekolün temelleri üzerine derse devam etti. Ardından İslam Politik Ekonomisi alanında dünya genelinde yapılan çalışmalardan bahsetti.

Atölyenin ikinci gününde Prof.Dr. Ferudun Yılmaz Heterodoks İktisat ve İslam Politik Ekonomisi başlıklı iki ders gerçekleştirdi. İlk dersde heterodoks iktisat ile klasik dönem müslüman pazarının karşılaştırması yapıldı. Sonrasında müslümanların genel derdi olan modern dönem ve onun getirdiği yıkıcı etkilerden bahsedildi. Ardından Prof.Dr. Mehmet Asutay İslam Moral Ekonomisini konu alan iki ders gerçekleştirdi. İslam Moral ekonomisinin temellerinden, nereden geldiğinden ve İslam Politik Ekonomisi için öneminden bahsedildi.

Atölyenin üçüncü gününde Dr. Harun Şencal Şer’i Danışma Kurulu ve İslami Finans Kurumlarındaki Rolü başlıklı iki ders gerçekleştirdi. İlk derste Dr. Harun Şencal İslami finans kurumlarının ortaya çıkış sürecini daha iyi anlayabilmek için tarihsel arka planlarını aktardı. İkinci derste ise günümüz İslami finans kurumlarının yapısını irdelendi. Ardından Dr. İsa Yılmaz İktisadi Kalkınma ve Finansallaşma konulu iki ders gerçekleştirdi. Sömürge sonrası ulus devlet etkisi altında Müslüman toplumların kalkınma odaklı İslam ekonomisi teorisi geliştirme çabaları ve batılı kalkınma teorilerinin bu toplumlar üzerine etkileri etraflıca tartışıldı. Sonrasında İslami finansın yükselişi ile finansallaşma olgusu arasında tarihsel paralelliğin düşünsel arka planına değinildi.

Programın sona ermesinin ardından 35 öğrenciye atölye programının sonrasında başlayacak olan güz okulunun genel yapısı, içeriği ve hedefleri aktarıldı. Başvuru koşulu olarak belirlenen 1500 kelimelik makalenin sorusu verildi.

Paylaş!