Tebliğ Çağrısı: İslam Ekonomisi ve Finansı Öğrenci Çalıştayı

İslam Ekonomisi ve Finansı Öğrenci Çalıştayı, Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma  Merkezi (İSEFAM) ve BURA İslam Politik Ekonomisi Enstitüsü (İPE) tarafından ortaklaşa olarak 6 Kasım 2019 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenecektir.

Bu çalıştayın amacı, İslam ekonomisini bir politik ve ahlak ekonomisi olarak teorik zemine yerleştirerek ve bunun günlük hayata dair olan yansımalarını ele alarak küresel alanda gittikçe önem kazanan İslam ekonomisi düşüncesine politik-ekonomi yaklaşımı ile disiplinler arası bir boyut kazandırmak ve bu alanda çalışan öğrencilerin bilgi üretimine katkı sağlayabilmektir. Bu çalıştay çerçevesinde, İslam Ekonomisi ve Finansı alanında çalışan öğrencileri hem birbirleriyle hem de bu alanda farklı disiplinlerde ve/veya disiplinlerarası çalışan deneyimli akademisyenlerle buluşturmak hedeflenmektedir.

Çalıştayda, özellikle teorik, metodolojik ve uygulamaya yönelik yapılan çalışmaları tartışmak ve araştırma bulgularını yazım sürecinde geri bildirimlerle bu alanda üretilen bilgiye katkı sunmak amaçlanmaktadır.

Çalıştayda tebliğ edilecek metinlerin şu konularda olması tercih edilmektedir:

– İslam moral ekonomisi,

– İslam politik ekonomisi,

– İslami finansal kurumlar,

– İslami yönetim,

– Muamelat fıkhı,

– İslami sigortacılık (tekâfül),

– İslami muhasebe,

– İslami işletmecilik,

– İslami varlık yönetimi,

– Sosyal yardımlaşma kurumları,

– İslam iktisadi düşüncesi,

– İslami finansal teknoloji,

– İslam iktisat düşüncesi tarihi,

– İslami mikrofinans,

– Vakıflar,

– Zekât ve günümüz uygulamaları,

– İslami sermaye piyasası ve ürünleri,

ve diğer İslam ekonomisi kapsamına giren konular.

Açılış Konuşması: Mehmet Asutay

Çalıştay Tarihi: 06 Kasım 2019
Çalıştay Yeri: Boğaziçi Üniversitesi

Tam metin gönderimi için son tarihi: 30 Eylül 2019
Kabul edilen metinlerin açıklanması: 7 Ekim 2019

Düzenleme Kurulu*:

Hakan Aslan (İSEFAM)

Raşit Güneş (BURA İPE)

Mücahit Özdemir (İSEFAM)

Harun Şencal (BURA İPE)

Salih Ülev (İSEFAM)

Hüseyin Yavuz (BURA)

İsa Yılmaz (BURA İPE)

Bilim Kurulu*:

Mehmet Asutay (Durham Üniversitesi)

Mustafa Çalışır (Sakarya Üniversitesi)

Adem Levent (Muş Alparslan Üniversitesi)

Zeyneb Hafsa Orhan (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

Fatih Savaşan (Sakarya Üniversitesi)

*Soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

Tebliğ Metni Gönderimi ve Çalıştay Katılımı:

Başvuru için tebliğin tam metni özgeçmiş bilgisiyle birlikte 30 Eylül tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmelidir.

7 Ekim tarihinde konferansta sunum için kabul edilen tebliğ sahiplerine bilgilendirme yapılacaktır.

Çalıştay dili Türkçedir.

Paylaş!