Alanında uzman isimleri konuk ettiğimiz Psikoloji Serisi’nde bu hafta Doç. Dr. Nilgün Canel’i dinledik.

Daha önce çeşitli seminerler ile terapi kuramlarını daha yakından tanıdığımız Psikoloji Serisi’nde bu kez Psikodinamik ve Bowen Aile Danışmanlığı’nı konuştuk.

Psikodinamik ve Bowen Aile Danışmanlığı Nedir?

1950’lerde gelişmeye başlayan Psikodinamik ve Bowen Aile Danışması yaklaşımları, temelde Psikanalitik kurama dayanmaktadır. Bu yaklaşımlarda aile ve aile bireylerindeki değişim, aile geçmişi bağlamında ele alınmaktadır. Bağlanma ve ilişkide yakınlığın geçmiş yaşantılardan etkilenmesi, kişisel ve kişiler arası etkileşimler önemlidir. Psikodinamik aile danışması yaklaşımında psikodinamik yaklaşımdaki bilinçdışı, anılar ve nesne ilişkileri gibi unsurlar önemli yer tutar. Bu yaklaşımın içerisinde yer alan Bowen Aile Danışma yaklaşımında, aile birbiriyle ilişkili sistemlerden oluşur. Bu sistemler birbirini etkilemektedir. Bu danışma yaklaşımının temel amacı aile üyelerine içgörü, birliktelik ve olumlu yönde işlevsellik kazandırmaktır.

Paylaş!