Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Alanında uzman isimleri konuk ettiğimiz Psikoloji Serisi devam ediyor!

Doç. Dr. Elif Çelebi’yi konuk edeceğimiz seminerimizde, Diyalektik Davranış Terapisi üzerine konuşacağız.

Diyalektik Davranış Terapisi (DDT), üçüncü dalga psikoterapi ekollerinden olup, 1993 yılında Dr. Marsha Linehan tarafından geliştirilmiştir. DDT, bilişsel ve davranışçı terapilerin etkili bir kombinasyonudur. Terapi sürecinde, kabullenme ve değişim sürecine odaklanılır. DDT’nin amacı, olumsuz düşünce kalıplarını ve zarar verici davranışları, işlevsel ve olumlu sonuçlara dönüştürmektir.

Program online gerçekleşecektir, katılım için lütfen teyit veriniz.

Doç. Dr. Elif Çelebi, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji eğitimi sonrasında klinik psikoloji yüksek lisans ve doktorasına Amerika’da tam burslu olarak devam etti. New York’ta bulunan Rochester Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nde bir yıl tam zamanlı klinik psikoloji stajı sırasında farklı psikoterapi yaklaşımları üzerine uzmanlaştı. Post doktora uzmanlık eğitimini yine Rochester Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nde Aile Terapisi alanında tamamladı. 2009 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı ve 2018 yılında doçentliğe hak kazandı. 2020-Güz dönemi itibariyle Marmara Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak yüksek lisans dersleri vermektedir.

Doç Dr. Çelebi, davranış terapilerinin üçüncü dalgasında yer alan Diyalektik davranış terapisi eğitimine 2015 yılında Seattle’da bulunan Linehan Enstitüsü’nde DBT-intensive eğitimiyle başladı. Bunu takip eden aylarda İstanbul’da ilk defa aynı eğitimin organizasyonu için Lifeco ve Linehan Enstitüsü eğitmenleriyle beraber çalıştı. DBT intensive eğitimini tamamladı ve uygulayıcı olarak ekip süpervizyonuna katıldı. 2016-2020 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programında DDT dersi ve süpervizyonu verdi. Bu ders kapsamında üniversite öğrencileri, kadın dayanışma grubu, fibromiyalji hastaları ve depresyon hastaları için düzenlenen beceri gruplarına süpervizyon verdi. Her yıl düzenlediği DDT sempozyumuyla terapi yaklaşımının daha geniş kitlelere duyurulmasını amaçladı. Yüksek lisans öğrencilerinin DDT ile ilgili yazdığı tezlere danışmanlık yaptı.

Üçüncü dalga ekollerde davranış terapisine ek olarak kabule dayalı Mindfulness ve Zen yaklaşımları önem kazanmaktadır. Elif Çelebi Mindfulness based stress reduction (MBSR) ve Unified Mindfulnes (Shinzen Young) uygulamalarında deneyimli bir eğitmendir. Klinik Psikoloji yüksek lisans programında Mindfulness temelli psikoterapiler dersini verdi ve psikoterapide mindfulness uygulamalarına süpervizörlük yaptı. Elif Çelebi travma sonrası stres bozukluğu, panik bozukluk, sosyal anksiyete bozukluğu, depresyon, somatizasyon, öfke kontrol sorunları, duygu regülasyonu sorunları, aile ve ilişki sorunları ve borderline kişilik bozukluğu tedavisinde kapsamlı klinik deneyime sahiptir ve benzer sorunların tedavisinde davranış terapileri ve Mindfulness yöntemlerini beraber uygulamaktadır.

Doç. Dr. Çelebi akademik kariyeri süresince sosyal meseleler ve klinik psikolojinin kesişme alanlarına yönelik araştırmalar yürüttü. Ayrımcılık, sosyal kimlik kaybı, polis şiddetine maruz kalma, anomia, gruplar arası arkadaşlık ve güven gibi toplumsal olguların ruh sağlığına etkilerini incelemeyi amaçladı. 2017’de Suriyeli mültecilerin gündelik hayatta karşılaştığı ayrımcılığın ruh sağlığı ve iyilik haline etkilerini inceleyen çalışmalar yaptı. Son olarak, Fransa’da sarı yeleklilerle yaptığı araştırmada polis şiddetine maruz kalmanın TSSB ve depresyon ile ilişkisini araştırdı. Akademik makaleleri Journal of Interpersonal Violence, The Lancet (Eclinical Medicine) European Journal of Social Psychology gibi dergilerde yayımlandı. Marmara Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Diyalektik Terapi çatısı altında çeşitli eğitim ve süpervizyonlar vermeye devam etmektedir.

TEYİT FORMU
Go to Top