Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar’ı ağırlayacağımız programımızda Bilişsel Davranışçı Terapi üzerine konuşacağız.

Bilişsel Davranışçı Terapi bilişsel ve davranışçı psikoloji kuramlarına dayalı bir psikoterapi ekolüdür. BDT’nin terapötik etkililiği çok sayıda bilimsel çalışma tarafından ortaya konmuştur. BDT’nin amacı danışanların güncel sorunlarını çözmenin yanı sıra danışanlara yaşam boyunca karşılaşılabilecek sorunları çözmeye yönelik becerileri öğretmektir.

Program online olarak gerçekleşecektir. Katılım için lütfen teyit veriniz.

Teyit Formu

Prof. Dr. Hakan Türkçapar 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini, 1995 yılında psikiyatri uzmanlığını bitirdi.

Uzmanlık sonrasında ABD’de Beck Institute for Cognitive Therapy and Research’de Bilişsel psikoterapi eğitimi aldı. New York Ellis Institute’de Rational Emotive Behaviour Therapy eğitimi sonrası REBT (Akılcı Duygusal Terapi) alanında ileri düzey sertifika aşamalarını tamamladı.
2000 yılında Psikiyatri Doçenti, 2012 yılında Psikiyatri profesörü olan Prof. Dr. Türkçapar, Psikiyatrinin yanı sıra, Sosyal Antropoloji alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamlayarak, 2009 yılında sosyal antropolojide bilim doktoru ünvanını aldı.

2003 yılında Bilişsel Terapi alanında yeterliliği değerlendiren uluslararası bilişsel terapi akademisi -Academy of Cognitive Therapy (ACT)- tarafından Bilişsel Terapist olarak sertifiye edildi. Aynı yıl alana olan katkıları nedeniyle Akademinin Fellow üyeliğine, 2005 yılında Akademinin sertifikasyon kuruluna alındı. 2013 yılında ise Akademi tarafından Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Eğiticisi ve Danışmanı olarak sertifiye edildi.

Prof. Dr. Türkçapar’ ın, bilişsel davranışçı terapi alanında “Bilişsel Terapi Temel İlkeler ve Uygulama” (2007) ve “Klinik Uygulamada Bilişsel Terapi: Depresyon” (2009), “Farket Düşün Hisset Yaşa” (2019) başlıklı üç kitabı ve sayısı yüzü aşan makalesi yayınlanmıştır. 1999 yılından itibaren çeşitli merkezlerde ve kongrelerde bilişsel davranışçı terapi konusunda alanda çalışan profesyonellere dönük eğitim çalışmaları yapmıştır. Yine aynı alanda bilimsel çalışmalara yer veren Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar dergisinin de kurucu editörüdür. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği başkanlığı görevini yürütmektedir. Çeşitli üniversitelerde psikoloji ve klinik psikoloji programlarında Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi vermektedir.

Go to Top