Malezya eski Başbakanı Tun Dr. Mahathir Muhammed EMU ve BURA’nın misafiri olarak geldiği İstanbul’da, 15. yüzyılın bir milat olduğuna değinerek Batı’nın o güne kadar İslam Dünyasınca geliştirilmiş olan bilgileri tercüme yolu ile kendi uygarlığına devşirdiğini ve sistemli çalışarak bir dünya hegemonyası kurduğunu açıkladı. Mahathir Muhammed İslam Dünyası’nın içerisinde bulunduğu gerilikten çıkmak için çok çalışması ve gayret etmesi gerektiğini belirtti.

EMU Şeref Başkanı Prof. Nevzat Yalçıntaş, EMU Başkanı Ebubekir Rieger, MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Heyeti Üyesi Eyüp Ganiç, BURA Başkanı Aydın Akkoç ve EMU ve BURA üyeleri ile biraraya gelen Malezya eski Başbakanı Tun Dr. Mahathir Muhammed Topkapı Eresin ve Four Seasons otellerinde iki konferans verdi.

” ABD hegemonyası mutlaka sona erecek. “
Topkapı Eresin Otel’inde yaklaşık 150 kişilik seçkin bir topluluğa hitap eden Prof. Mahathir Muhammed, Malezya Çin komşuluğunun binlerce yıldır sürmekte olduğuna değinerek, bu süre zarfında Çin’in Malezya’yı işgale kalkışmadığını, ve sadece ticaretle uğraştığını vurguladı ve Malezya’ya 1509’da gelen Portekizliler’in ise geldiklerinden sadece iki yıl sonra Malezya’yı işgal etmiş olduklarını söyledi.

Bunun Çin ile Batılılar arasındaki farkı göstermekte olduğunu, Çin’in yayılmacı bir siyaset izlemezken Batılılar’ın bunun tersine hareket ettiklerinin altını çizen Mahathir Muhammed, bu nedenle Malezya’nın Amerika’dan ziyade Çin’e yakınlık duyması ve Çin’in dünyadaki artan ekonomik ve politik gücüne barışçı metodlarla destek vermesi hem normal hem de Malezya’nın küçük ve farklı etnik gruplardan oluşan bir milli devlet olması nedeniyle kaçınılmazdır şeklinde konuştu.

Bölgede Japonya’nın gelişmesine bakıldığında bu ülkenin de işgaller ve savaşlarla değil, 2. Dünya Savaşı sonrasındaki barış döneminde dünyanın iki numaralı gücü haline geldiğine dikkatleri çeken Malezya Eski Başbakanı, ABD’nin hegemonyasının mutlaka sona ereceğini fakat ABD’nin hegemonyasının devamı diğer ülkelerin şu ya da bu nedenlerle doları rezerv para olarak kabul etmelerinden dolayı olduğunu açıkladı.

Yetmişli yıllara kadar altın standardına bağlı olan doların daha sonra bu standarttan koptuğunu, ancak daha fazla sayıda ülkenin rezerv para olarak doları kullanmasından dolayı ABD’nin hegemonyası bir müddet daha devam edeceğini söyleyen Mahathir Muhammed Malezya’nın son yıllarda rezervlerin büyük kısmı Euro’ya kaydırılmış olduğunu ve düşen dolar değeri sonucunda Malezya rezerv değişiminden ciddi bir kar elde ettiğini belirtti.

” Hem müslümanların, hem de tüm insanların refahını arttırma yönünde çalışmalıyız. “

Yahudilerin tarih boyunca azınlıkta kaldılarına ve ezildilerine değinen Mahathir Muhammed bunun yahudilerin bilim ve ticaret alanlarında kendilerini geliştirmesini sağladığını ve günümüzde yahudilerin kritik yerleri tuttuklarını açıkladı.

Otuz-kırk yıl önce Harvard’da öğrenci dahi olamayan yahudilerin bugün akademik kadroların çoğunda yeraldıklarını örnekleyen Mahathir Muhammed müslümanların Yahudilerden sistemli çalışma, azim ve stratejik düşünce yönlerinde öğreneceği çok şey olduğunu belirtti.

Müslümanların tarihte insanlığa yön vermiş oldukları halde, bugün hem fakir ve zelil durumda, hem de çok küçük mezhepsel farklılıklardan dolayı bile birbirlerini öldürmekle meşgul olduklarını açıklayan Malezya Eski Başbakanı, bunun yerine bütün müslümanların son derece sakin şekilde düşünmeleri, kendi aralarında ve diğer insanlarla işbirliği imkanlarını araştırmaları ve insanlığa katkıda bulunmaları gerektiğini söyledi.

Bireyler ve milletler olarak çok çaba harcamalı şeklinde konuşan Mahathir Muhammed küçük nifakların büyük savaşlara ve katliamlara neden olmaması ve gerek müslümanların gerekse tüm insanların refahını arttırma yönünde çalışmalar yapılmasının elzem olduğunu söyledi.

“Bu mücadelede mutlak bir tarafın yanında yeralınmamalı, esnek bir düşünce ve politikaya sahip olunmalıdır. “

Mahathir Muhammed, yükselen Çin ile hegemon ABD arasında gerek Malezya gerekse diğer ülkelerin hangi tarafta yeralmaları gerekeceği yönündeki bir soruya da şu şekilde cevap verdi: Ülkeler kendilerini bu mücadelede mutlak bir tarafın yanında yeralmamalıdır, her meselede detaylı şekilde düşünülerek, konulara hakim danışmanlarla müşaverede bulunularak ayrı ayrı kararlar alınmalı, bu kararların da alternatifleri her zaman mevcut olmalıdır. Ekonomik bir meselede Çin desteklenirken başka bir konuda ABD tarafında yeralmak faydalı olabilir. İşin esası sürekli bir şekilde durumu mütalaa etmek, esnek bir düşünce ve politikaya sahip olmak, fakat bunun için de sürekli bir düşünme faaliyeti içinde olmak gereklidir.

Türkiye’nin geleceği ile ilgili bir soruya verdiği cevapta Türkiye gerek tarihi, gerekse politika ve ekonomide istikrarı yakalama yolunda önemli adımlar atmasıyla önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Mahathir Muhammed Halkının çalışkanlığı ve nüfusunun gençliği gerek hükümet gerekse diğer organizasyonlarda sistemli çalışmanın oturmasıyla Türkiye’nin geleceği oldukça ümit verici olduğunu belirtti.

EMU Şeref Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş:
” Mahathir Muhammed, geçmişi, bugünü yorumlayan ve geleceğe ışık tutan büyük bir fikir adamıdır. “

EMU Şeref Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş Prof. Dr Mahathir Muhammed‘in geçmişi, bugünü yorumlayan, geleceğe ışık tutan bir fikir adamıdır olduğunu vurgulayarak, bizler bugüne kadar Prof. Dr Mahathir Muhammed’in daha çok siyasetçi yönünü biliyor ve 22 yıllık başbakanlığı süresince geçmişte çok fakir olan Malezya’yı ekonomik ve politik açıdan ne kadar ilerlettiğini Malezya’ya her gidişimizde görüyor, kendileriyle görüşmelerimizde tartışıyor ve basından da başarılarını izliyorduk, fakat bu akşamki ve dün akşamki konuşmalarından sonra şuna gördük ki Dr Mahathir Muhammed aynı zamanda büyük bir fikir adamıdır ve geçmişi, bugünü yorumlayan, geleceğe ışık tutan bir büyük düşünürdür şeklinde konuştu.

EMU Şeref Başkanı Sayın Başbakan’a Türkiye’ye gelmelerinden ve verdikleri iki konferanstan dolayı teşekkür etti.

EMU Başkanı Ebubekir Rieger :
“EMU’nün manevi merkezinin İstanbul olmasının bilinciyle hareket ediyoruz..”

European Muslim Union (EMU) Başkanı Ebubekir Rieger de bir defa daha Türkiye’de bulunmaktan çok memnun olduğunu, Birliğin manevi merkezinin İstanbul olmasının bilincinde olarak hareket ettiklerini, Avrupa’da sayıları 20 Milyonu bulan müslümanların, özellikle de Avrupalılardan İslamı seçmiş olanların dertleriyle ilgilenmeye çalıştıklarını ifade etti.

EMU ve BURA‘nın düzenlediği bu etkinlik için Almanya, İspanya, Bosna, Rusya gibi değişik Avrupa ülkelerinden 15 EMU üyesi ile katıldıklarını dile getiren EMU Başkanı İstanbul’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Rieger konuşmasında özellikle bu organziasyonların düzenlenmesinde ortak çalıştıkları BURA‘ya teşekkür ederek üyelerimizi 2007 Temmuz ayında Bosna’da düzenlenecek olan EMU Gençlik Festivali’ne davet etti.

BURA Başkanı Aydın Akkoç :
“EMU-BURA ilişkilerinin kuvvetlenerek sürecek.”

BURA Başkanı Aydın Akkoç gerek Malezya Başbakanı ve heyetini, gerekse EMU üyelerini İstanbul’da görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek başladığı konuşmasını derneğimizin kısa bir tanıtımını yaparak sürdürdü.

BURA’nın Eylül 2006’da EMU’ye resmen üye olduğunu söyleyen Başkan Akkoç, EMU-BURA ilişkilerinin daha eskiye dayandığını, derneğimizin kuruluşundan 4-5 ay gibi kısa bir süre sonrasında İspanya’dan gelen gençlerle buluşulmasıyla başlayan karşılıklı ziyaret ve görüşmelerin BURA‘nın İspanya ziyareti ve Bonn’daki EMU Toplantısı‘yla kuvvetlendiğini söyleyerek, bu sene Köln’de düzenlemiş olduğumuz BURA Avrupa İftarı‘na katılımından dolayı EMU Başkanı Ebubekir Rieger‘e teşekkür etti.

Başkan Akkoç EMU-BURA ilişkilerinin kuvvetlenerek süreceğini müjdeledi.

IBF Başkanı Erol Yarar :
“Bir üye olarak BURA’nın faaliyetlerinden kıvanç duyuyorum.”

MÜSİAD Kurucu Başkanı ve IBF (International Business Form) Başkanı üyemiz Erol Yarar Prof. Dr Mahathir Muhammed‘i İstanbul’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, kendisini, 12 sene önce Prof. Dr. Necmettin Erbakan‘la birlikte gittikleri Malezya gezisinde tanıdığını ve geçen süre zarfında Mahathir Muhammed‘in fikirlerinden çok istifade ettiğini söyledi.

Erol Yarar özellikle Malezyalı misafirlerimize Boğaziçi Üniversitesi ve BURA‘yı tanıtarak BURA aktivitelerinden duyduğu kıvancı dile getirdi. Kuruluşundan 3 yıl gibi kısa bir sürede bu denli yoğun çalışmalar yapan BURA‘nın diğer STKlara da örnek olduğuna değinerek BURA üyesi olmaktan kıvanç duyduğunu belirtti.

Bosna Cumhurbaşkanlığı Heyeti üyesi Prof. Eyüp Ganiç:
“Bu tarihi bir buluşmadır.”

Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Heyeti üyesi ve Rahmetli Aliya İzzet Begoviç’in danışmalığını yapmış olan Prof. Eyüp Ganiç Malezya Eski Başbakanı Prof. Dr Mahathir Muhammed ve heyeti ile EMU üyelerinin İstanbul’da biraraya gelmelerinin tarihi bir buluşma olduğunu belirtti.

Mahathir Muhammed‘in fikir ve görüşlerinden çok iyi istifade edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Eyüp Ganiç hep birlikte daha güzel aktiviteler yapmak için çalışmalıyız şeklinde konuştu.

EMU Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Yalçıntaş :
“Bu buluşma yeni organizasyonlara gebe.”

EMU Gençlik Kolları Başkanı ve BURA Dışilişkler Komisyonu üyesi Mehmet Yalçıntaş Dr. Mahatir Muhammed, Malezya ve EMU Heyetlerini selamladığı konuşmasında İstanbul’da gerçekleştirilen bu buluşmanın ilerdeki daha kapsamlı organizasyonların habercisi olduğunu müjdeledi.

Yaklaşık 2 aydan beri bu organizasyon için çalışıldığını belirten Mehmet Yalçıntaş, gerek Malezyalı gerekse Avrupalı Heyetlerin istanbul gibi tarihi önem ve hüviyete haiz bir mekanda buluşmalarının önemine dikkatleri çekti.

____________________________________________

Paylaş!