Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Akademi Sohbetleri serisi devam ediyor!

Kadın akademisyenlerimiz akademik dünyadaki tecrübelerini, akademik kariyer yolunda ilerleyen üyelerimizle ve öğrencilerle samimi bir sohbet ortamında paylaşma imkanı buluyor. Serinin yedinci programında Zeynep Pınar Can ile lisansüstü eğitimde iç motivasyon üzerine konuşacağız.

Can, kendi tecrübelerinden de faydalanarak, lisansüstü öğrencilerin uzun ve yer yer yeknesak hale gelen eğitim süreçlerinde kendi iç motivasyonlarını sürdürülebilir kılmalarının yollarından bahsedecek.

*Programımız sadece Boğaziçi Üniversitesi mensubu kadınlara yöneliktir.

*Katılım için lütfen teyit veriniz.

Lisans eğitimini 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Aynı yıl Boğaziçi Üniversitesinden Dil Bilimi Sertifikası aldı. 2011-2012 yılları arasında öğrenci değişim programı ile Waseda Üniversitesinde (Tokyo, Japonya) öğrenim gördü. Yüksek lisans eğitimini 2016 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili Ana Bilim Dalında “Dunhuang Uygur Metinleri Üzerine Açıklamalı Kaynakça” başlıklı teziyle tamamladı. Zeynep Pınar CAN, 2014 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmakta, 2016 yılından beri de aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında doktora eğitimini sürdürmektedir.

TEYİT FORMU
Go to Top