Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Tarih, siyaset, ekonomi, teknoloji ve benzeri alanlarda dünyanın ve ülkemizin gündemini meşgul eden konularınu uzmanlar eşliğinde konuştuğumuz Hisar Konuşmaları serimizin ikincisinde son zamanların gündem konusu kripto paraları tartışacağız.

“Kripto Paralar ve Fıkhi Değerlendirmesi: Bitcoin Örneği” başlıklı program iki bölümden oluşacak. Birinci bölümde Dr. Mert Yüzsever ile Kripto paraların teknolojisini, kullanım alanlarını, kripto para borsalarını ve ticaretini ele alacağız. İkinci bölümde ise Doç. Dr. Abdullah Durmuş ve Fatih Özden ile kripto paralarla ilgili fıkhi hükümleri konuşacağız.

*Program ilgili tüm herkesin katılımına açıktır.

*Katılım için lütfen teyit veriniz.

Lisans eğitimini İTÜ Endüstri Mühendisliği’nde 2004 yılında tamamlayan Mert Yüzsever, iş hayatına Türk Hava Yollarında mühendis olarak başlardı. İş hayatının yanında eğitimine de devam eden Yüzsever, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 2007-2017 yılları arasında THY’deki görevini müdür olarak devam eden Yüzsever,  akedemik kariyerine de Bilgi Üniversitesi’nde yarı zamanlı Sistem Analizi ve Tasarımı dersini vererek devam etti. Çeşitli pozisyonlarda yönetici olarak çalıştıktan sonra THY’de danışman olarak kariyerini sürdürmektedir.

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yapan Durmuş, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam Hukuku Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Hâlen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Hukuku ve aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dallarında öğretim üyeliği yapmaktadır. Çalışmaları İslam iktisadı ve finansı ile İslam muamelat hukukunun çeşitli meseleleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Fıkhî Açıdan Günümüz Para Mübadelesi İşlemleri (İsam Yayınları, İstanbul, 2009), İlk Dönem Hanefî Usulcülerinden Debûsî’ye Göre Naslar Dışındaki Şer’î Deliller (İstanbul 2009), İslam Hukuku Açısından Yatırım Fonları (İstanbul 2016) başlıca telif eserleridir. Yazar, Serahsî’nin, el-Mebsût ve el-Adevi’nin, Muhtasar Fethu’l-Bârî li İbn Hacer el-Askalânî adlı klasik eserlerin çeviri heyetinde bulunarak bu kitapların çeşitli bölümlerini Arapçadan Türkçeye kazandırmıştır.

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2009 yılında mezun olan Fatih Özden,  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tezsiz yüksek lisansını tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi’ndeki eğitimini 2018 yılında tamamlayan Özden, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde de Yüksek Lisansını tamamladı. Yüksek Lisans Tezini “Fıkhî Açıdan Kripto Para Sistemi -Bitcoin Örneği-” adıyla Doç. Dr. Abdullah Durmuş danışmalığında tamamladı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku alanında Doktora eğitimine devam eden Özden, İzmir/Çiğli Müftülüğünde İlçe Vaizi ve Gençlik koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.

Teyit Formu
Go to Top