TGTV (Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı)’de düzenlenen EMU (European Muslim Union-Avrupa Müslümanları Birliği) tanıtım toplantısında Birliğin Şeref Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş bir bilgilendirme sunumu yaptı. Toplantıya TGTV üyesi kuruluşlardan yaklaşık 30 kadar temsilci ile BURA‘dan Başkan Aydın Akkoç, YK Üyesi Musa Taşkın, Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Fevzi Zakiroğlu, üyemiz ve aynı zamanda Avrupa Müslümanları Gençlik Komitesi Başkanı Mehmet Yalçıntaş ile katıldılar.

Toplantıda Prof. Dr. Yalçıntaş, Birliğin 2004 yılında Almanya Bonn merkezli olarak kurulduğunu, halen Almanya ve İspanya’da ofislerinin bulunduğunu, bir çatı örgüt olmayı hedeflediğini ve esas amacının bugün Avrupa’da sayıları 20 Milyona ulaşan müslüman nüfusun (özellikle de etnik olarak Alman, Fransız, İspanyol ve diğer Avrupa milletlerinden müslüman olmuş kişilerin) sorunlarına çözüm aramak olduğunu belirtti. Birliğin halihazırdaki başkanlığını Alman asıllı bir müslüman olan Ebubekir Rieger yürüttüğüne değinen Yalçıntaş, Birliğin şu ana kadar olan ve Türkiye’de yapılan faaliyetleri içinde Avrupalı Müslüman gençlerin geçen yıl yapılan ziyaretinden bahsederek, özellikle öğrenci değişim programları konusunda TGTV ve üye kuruluşlara iş düştüğünü belirtti.

Başkan Akkoç, Ebubekir Rieger ile İDSB toplantısında.

Yalçıntaş, günümüzde birinci ve ikinci sektör (kamu ve özel sektör) kuruluşlarının yanında üçüncü sektör (sivil toplum) kuruluşlarının önce Avrupa ve ABD şimdilerde ise tüm düyada önem kazandığının altını çizerek; bir STK’nın başarısı için teşkilatlanma, eğitim, neşriyat, geziler ve tanıtım programlarının ehemmiyet arzettiğini belirtti.

STK’lara hem özel sektör hem de kamu sektörü çeşitli nedenlerle ihtiyaç duymaktadır şeklinde konuşan EMU Şeref Başkanı Kamu kurallara bağlı yapısıyla, esneklik amacıyla, özel sektör ise çok sayıda insanı harekete geçirebilmesiyle, STK’lara ihtiyaç duymakta ve destek vermektedir dedi.

Yalçıntaş konuşmasının son bölümünde ise İslam Dünyası STK’lar Birliği (İSDB)hakkında bilgi ve görüşlerini katılımcılarla paylaştı. BURA’nın da kurucu üyeleri arasında yeraldığı, dünyanın 20 müslüman ülkesinden çok sayıda STK’nın katıldığı bu birlik hakkında ümitli olduğunu, bu birliğin merkezinin İstanbul olmasının da müslümanların Türkiye’den beklentileri olduğunun bir göstergesi olduğunu ve bir hadiste “Cemaatte hayır vardır, dağınıklıkta mazarrat (hastalık) vardır” diye buyurulduğunu berlirten Yalçıntaş her zaman olduğu gibi bu tür teşebbüslere destek vereceğini de belirtti.

Daha sonra söz alan EMU Hukuk Danışmanı Avukat Mehmet Erdoğan EMU‘nün hukuksal durumu ile ilgili bilgiler verdi. EMU Gençlik Kolları Başkanı ve BURA Dış İlişkler Başkan yardımcısı Mehmet Yalçıntaş önümüzdeki dönemde EMU’nün yapmayı planladığı faaliyetleri açıkladı. Son 20 yılda Avrupadaki çok önemli bir değişime dikkatleri çeken Mehmet Yalçıntaş, 20 sene kadar önce ihtida eden avrupa müslümanlarının, bugün hiç kiliseye gitmemiş ve fıtratlarını hiç bozmamış çocuklarının yetiştiğini, bu çocukların müslüman aile yapısı içerisinde büyümüş olduklarını söyledi. TGTV Üyesi kuruluşlarla bu çocuklar ve gençlerle teması güçlendirmek istediklerini belirten EMU Gençlik Kolları Başkanı geçen seneki İstanbul ziyaretlerinin bunun güzel bir örneği olduğunu belirtti.