BURA, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile iş birliği içerisinde. DREAMBiGG, BiGG programı uygulayıcı kuruluşlarından olan Boğaziçi Üniversitesi tarafından yürütülen bir girişim destekleme programı. Derneğimiz de diğer birçok kurumla beraber DREAMBİGG programının iş birlikleri arasında bulunuyor.

Bireysel Genç Girişim (BiGG) programı, TÜBİTAK’ın girişimcilere teknogirişim sermayesi desteği verdiği bir programdır.

TÜBİTAK, 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanır.

DREAMBiGG, girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin doğrulanması ve TÜBİTAK’a 2. aşama başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi faaliyetlerini yürütür. İş fikrinin teknik ve ticari açıdan doğrulanması sürecinde girişimcilere mentorluk, iş birliği ağlarının kullandırılması, iş planı hazırlama desteği vb. hizmetleri sağlar.

DREAMBiGG, Bireysel Genç Girişim programı çerçevesinde geliştirilen girişimleri, sektörlerinde tutunan, değer üreten ve uluslararası vizyona sahip küresel şirketler haline getirmeyi hedefler.

Katılım Koşulları

Programa ön başvuru tarihi itibariyle örgün eğitim veren üniversitelerin;

  •  Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
  •  Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
  •  Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi, aşağıda

belirtilen şartları taşıması halinde başvurabileceklerdir;

‣  Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da

TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,

‣  Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

Teyit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu-pCHSgIvptzQqLKw4Nt7-V4jSLZnFta1_kr4vyhhlH_CGw/viewform

Detaylar: https://www.boundreambigg.com/

Paylaş!