BURA 15. Olağan Genel Kurulu 1 Aralık 2019 Pazar günü Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü, İbrahim Bodur Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Üyelerimizden TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop’un da teşrif ettiği programımıza kıymetli Rektörümüz Prof. Dr. Mehmed Özkan, BÜMED Yönetim Kurulu Başkanı Önder Şahin, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bahattin Aydın ve üyesi olduğumuz Türkiye Gençlik STK’ları Platformu,TGSP Başkanı Ömer Faruk Terzi de katılım gösterdiler.

Genel kurul; 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Fehim Paluluoğlu’nun konuşmalarıyla başladı. Paluluoğlu tüm katılımcılara teşekkürleriyle başladığı konuşmasında mezunlar olarak vazifelerimizin başında toplumun, iş dünyasının ve kamu kurumlarının ihtiyaçları ile üniversitelerin sağlayacağı yetkinliklerin buluşmasına aracılık etme sorumluluğunun üzerinde durdu. BURA derneğinin temel aldığı değerleri “sorumluluk bilinci” ve “birliktelik ahlakı” kavramlarıyla özetleyen Paluluoğlu “Bireysel konfor alanlarımıza çekilmekten, şahsi menfaatlerimize odaklanmaktan, etrafımızdaki sorunları görmezden gelmekten men edip bir haksızlık gördüğümüzde inisiyatif alıp düzeltmeye, bir muhtaç gördüğümüzde fedakarlık yapıp destek olmaya, bir katma değer yaratma fırsatı gördüğümüzde tereddüt etmeden aksiyon almaya teşvik eden sorumluluk bilincidir.”

Birliktelik ahlâkına da değinen Paluluoğlu “farklılıkların ayrışma değil tanışma vesilesi olarak yaratıldığı hakikatine inanan insanlar olarak ortak hareket prensiplerine bağlılığımızın önemini vurguladı.

Paluluoğlu’nun ardından Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Doç. Dr. Murat Yalçıntaş bu genel kurul toplantısının BURA’nın geleceğini, stratejisini tüm üyelerin istişare ile şekillendirebileceği bir toplantı şeklinde kurgulandığının altını çizerek bugünden atacağımız küçük adımların, geleceğimizde büyük değişimlere vesile olacağını söyledi.

Ardından konuşmalarını gerçekleştiren üniversitemizin rektörü Prof. Dr. Mehmet Özkan; üniversitemizin faaliyetleri ve çalışmalarının topluma olan yüksek faydasından söz ederek bu noktada üniversitemizin mevcut kısıtlı yatırımlarının artırılmasının önemini vurguladı. Üniversitemizin yakın zamanda kat ettiği mesafeye değinen Rektörümüz, bütçe konusunda yaşanan güçlükler ve gelişmelere, başarıyla ilerleyen projelere ve öğrencilerin Boğaziçi Üniversitesi’ni tercih etme oranındaki yükselişe dikkat çekti.

Rektörümüzün ardından üyelerimizden TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop konuşmasını gerçekleştirdi.

Meclis Başkanımız, konuşmalarına hazirunu selamlayarak başladı. Konuşmasının odağına BURA’nın  kuruluş manifestosunda vurgulanan değerleri ve vizyonu alan Şentop yaklaşımını “bir dernek kendi varoluş zemin ve hedefini demek ki bu kadar güzel özetleyip hülâsa edebiliyormuş” ifadesiyle özetledi. Şentop sözlerine şöyle devam etti;

BURAnın kuruluş manifestosunda ‘’İnsanın, yaratılmışların en şereflisi olarak kalabilmesi, ancak doğru yolda yürümeye niyet edip, hayırlı ve faydalı işler yapmakta azmetmesi ve güzel ahlakla ahlaklanması ile mümkündür” cümlesini okuduğum zaman şöyle düşünmüştüm:

Her şeyden önce yaratılmışların en şereflisi olarak kalabilme” ideali.

Doğru yolda yürüme niyeti.

Hayırlı ve faydalı işler yapma azmi.

Bütün bunların güzel ahlâkla mümkün olacağı bilinci…

andığımız manifest cümlede, sosyal ve toplumsal hayatımızda şikayet ettiğimiz ne varsa, hayata geçmesi hâlinde onun şifası olabilecek kavram ve durumlar mevcut.

Öyle zannediyorum ki yaşlı ve kırılgan dünyamızda nihai noktada en çok zorlandığımız şey; insan olarak kalabilmek!”

Sn. Şentop insan olarak kalabilmenin kritik bir eşik teşkil ettiğini dile getirdi ve Türkiye’nin geleceğe yön verecek etkili ülkeler arasında yer almasının gerekliliğini vurgularken ülkemizin tarihi vasıflarının bu noktadaki öneminin altını çizdi. Meclis Başkanımız: “Hepimiz biliyoruz ki ileri düşünceler ileri sorumluluklar gerektirir.” diyerek bu noktada bizlere düşen sorumluluğu da tekrar vurguladı.

TBMM Başkanı Sn. Mustafa Şentop’a konuşmalarının ardından Yönetim Kurulu Başkanımız Fehim Paluluoğlu tarafından BURA adına hediye takdim edildi. Meclis başkanımız da rektörümüz ve YK başkanımıza TBMM özel hediyesini takdim etti.

BURA Genel Kurul Ödülleri

Genel kurulun devamında derneğimize kritik maddi ve manevi katkılarından dolayı üyelerimizden Osman Okyay, Mehmet Altınkılıç ve Mehmet Yalçıntaş’a teşekkür plaketi verildi. Plaket takdimlerini derneğimiz adına Meclis başkanımız Sn. Şentop gerçekleştirdi.

Genel kurulun ikinci oturumu divan heyetinin belirlenmesi ile başladı. Divan heyetinde üyelerimizden Murat Ellialtı, Osman Eroğlu ve Ferruh Gündoğan yer aldı. Divan heyeti başkanı Murat Ellialtı genel kurulun gündemini okudu. 15. Dönem Yönetim Kurulu üyesi Semih Yener’in sunumu ile faaliyet raporu incelendi. Faaliyet raporunun sunulmasının ardından üyelerimiz Aydın Akkoç, Oruç Baba İnan, Ziya Bilici ve Fehim Paluluoğlu söz alarak 15. Dönem yönetiminin faaliyetleri hakkında görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirdiler. Ayrıca çok sayıda üyemiz de bu konuşmalara yorum ve önerileri ile katkıda bulundular. Yoğun bir istişare süreci ve interaktif bir ortamda geçen ikinci oturum oldukça verimli devam etti.

Ardından tahmini bütçe müzakerelerine geçildi. Semih Yener’in tahmini bütçe ve faaliyetler sunumunun ardından üyelerimiz bütçe planlamasının yukarı yönde revize edilmesi noktasında önerilerde bulundu. Sunumun ardından önümüzdeki yıl faaliyet ve bütçe önerileri oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Ardından denetleme kurulu raporu okundu ve çalışmaların başarılı bulunduğu ifade edildi.

Son olarak Murat Yalçıntaş söz alarak Yüksek İstişare Kurulu’nun düzenlenmesi ve işleyişine dair açıklamalarda bulundu. Ardından divan heyeti tarafından isimleri okunan yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri; denetleme kurulu asil ve yedek üyeleri; disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri oy birliği ile kabul edildi.

Yeni yönetim kuruluna çıktıkları yolda hayırlı işler yapabilmeleri temennilerinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile genel kurul sonlandırıldı.

Paylaş!