İlim Meslek Akademisi programı kapsamında Yusuf Alpaydın hocamız ile Türkiye’de Eğitim Sisteminin Problemleri ve Geleceği başlığı altında online bir seminer gerçekleştirdik. Yusuf Alpaydın üniversitemizin PDR bölümünden mezun olup Marmara üniversitesinde Doçent olarak görev yapmaktadır. Kendisi aynı zamanda İLKE Vakfı yönetim kurulu üyesidir.

Alpaydın, sunumunu İLKE Vakfına hazırladığı Geleceğin Türkiye’sinde Eğitim raporu ekseninde gerçekleştirdi. Rapora dair en büyük temennilerinin ülkenin eğitim sistemine ve geleceğine bir katkı sağlaması olduğunu belirtti ve konuşmasında öncelikle Türkiye’de Eğitim sisteminin geçmişini kısaca özetledi ve daha sonrasında eğitim sistemimizin devam eden problemlerini sıraladı. Hazırladıkları raporda daha geniş ele aldıkları problemlerin bazılarını şu şekilde sıraladı:

  • Sık değişen Eğitim bakanları ve politikaları sebebiyle eğitiminde belli bir standart ve sistemin oturtulamaması
  • Türkiye insanına ve toplumuna özgü bir eğitim anlayışı ve felsefesi geliştirememiş olması
  • Milli Eğitime ayrılan bütçenin daha adil dağıtılmaması ve ağır işleyen MEB bürokrasisi
  • Öğrencinin özellikle ortaokul ve lisede okuldan duygusal olarak uzaklaşması, kendilerini okula ait hissetmemeleri.

Rapor, Türkiye’nin eğitim özelinde 2030 vizyonuna erişebilmesi için sadece problemleri tespit etmekle kalmıyor bazı çözüm önerileri de sunuyor. Yusuf Alpaydın, konuşmasında bu çözümlerden bahsetti.  Önerilen çözüm önerilerinin bazıları şu şekildeydi:

  • Devlet ideolojisini işleme veya ekonomi odaklı bir anlayış yerine insani yetkinleşmeyi öncelemek
  • Tarihsel ve düşünsel önceliği ve derinliği olan müfredat hazırlamak
  • Mimarisi ile öğrencilerin de öğretmenlerin de içinde bulunmaktan keyif alacağı okullar yapmak, okulları sosyal yaşam alanı olarak tasarlamak ve fiziki eşitsizliği azaltmak
  • Liyakat sahibi okul yöneticileri atamak
  • Yerinden ve okul merkezli bir anlayış ile okul yönetimini, veliyi ve bölgeyi okulda daha aktif kılmak

Konuşmanın sonunda Yusuf Alpaydın katılımcıların sorularını cevapladı. “Virüs nedeniyle uygulanan dijital/online eğitim uygulamalarının sonunda evden eğitime geçer miyiz? Bu konuda ne gibi adımlar atılıyor?” sorusuna “Evden eğitime geçileceğini düşünmüyorum.” şeklinde cevap verdi.

Paylaş!