İslam Dünyası STK’ları Birliği (İDSB) ‘nin Endenozya’nın başkenti Jakarta’da yapılan konsey toplantısında konuşan İDSB Genel Sekreteri Necmi Sadıkoğlu dünyanın büyük sorunlarla karşı karşıya bulunmakta olduğuna işaret ederek küçülen dünyamızın, barış ve istikrarının temini için daha fazla çaba göstermek zorunda olduğunu belirtti. Dünya küçüldükçe sıkıntıları büyümektedir diyen Sadıkoğlu bütün dünya toplumlarının açlık, cehalet, çocuk ölümleri, savaşlar, terörizm, işkence, uyuşturucu, ekonomik adaletsizlik, yolsuzluk, ahlaki yozlaşma ve ayrımcılık gibi sorunlarla karşı karşıya bulunduklarının altını çizdi.

İDSB Genel Sekreteri sorunların çözümü için bir taraftan köklü değerlere, öte taraftan işlevsel ve çok güçlü mekanizmalara ihtiyaç olduğunu belirtti.

İslam kültür ve medeniyetinin temel değerlerinin, aynı zamanda evrensel değerler olduğuna değinen Sadıkoğlu bu değerleri adalet, barış, eşitlik, ötekine saygı, hukukun üstünlüğü, hesap verebilirlik, ailevi ve ahlaki değerler olarak sıraladı.

Manevi değerlere kayıtsız bir dünyanın, medeniliğin temsilcisi olamayacağını söyleyen İDSB Genel Sekreteri, bu değerlerin yön vermediği bir dünya, kaosun, terörün, umutsuzluğun, adaletsizliğin dünyası olabilir dedi.

İDSB Konseyi Jakarta toplantısına Genel Sekreter Necmi SADIKOĞLU, Genel Sekreter Yrd. ve Türkiye temsilcisi Ali KURT, Genel Sekreter Yrd. Kuveyt temsilcisi Mubarak El-Mutawwa, Suriye temsilcisi Muhammed Naim Akbıyık, Mısır Temsilcisi Salah Abdel Mutaal, İran Temsilcisiliğinden Muhammed Ferzad Reşidi, Malezya temsilcisi Ahmad Azzam Abdurahman, Suudi Arabistan Temsilcisi Fuheyd El-Huveymil, Endonezya temsilcisi Mr. Suripto, İngiltere temsilcisi Dr. Hany el Banna yerine İslamic Relief Endonezya bölge sorumlusu Seyfeddin Nimir, Somali temsilcisi Şuayb Abdullatif Şeyh’in yanı sıra Endonezya Adalet ve Refah Partisi milletvekili Lütfi Hasan İshak, Endonezya İnsani Yardım Komitesi (KKI) yetkilisi Mr. Budyanto, Malezya’dan Global Peace Mission’un Yönetim Kurulu Başkanı Fauwaz Hasbullah, Global Peace Mission Yönetim Kurulu Üyesi Mohd Halimi Abdul Hamid, TGTV Başkan Yardımcısı Av. Necati Ceylan, Hukukçular Derneği Başkanı Av. Hüsnü Tuna, Ensar Vakfı Başkanı Ahmet Şişman, Siyasal Vakfı Başkanı Ömer Aydemir, İHH Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Murat Yaşa ve çok sayıda Endonezya’lı yetkili ve basın mensubu katıldılar.

Bilindiği gibi BURA, 2005 yılında kurulan İDSB (İslam Dünyası STK’ları Birliği) ‘nin kurucu üyesi.

İslam Ülkeleri STKlar Birliği, İDSB web sayfası için buraya tıklayınız.

Paylaş!