“Özel Sektör-Akademi İşbirliği Çalıştayı” 14 Mayıs Pazar günü Boğaziçi Üniversitesi John Freely Salonu’nda gerçekleştirildi.

Özel sektör ve akademi arasında işbirliği kurmaya dair çalışmalar yapmış, tecrübe sahibi olmuş ve yetkin hale gelmiş hem özel sektör hem de akademide yer alan kişilerle yapılan görüşmelerin sonucunda düzenlenen çalıştayda ülkemizin özel sektör – akademi işbirliğindeki mevcut durumu ele alındı.

Katılımcılarla ülkemizde özel – sektör akademi işbirliğinin problemleri nelerdir ve bu problemlere nasıl çözüm önerileri getirilebilir soruları masaya yatırıldı. Bu alanda verilmiş cevaplar ve çalışma sürecinde ortaya çıkan işbirliği modeli tartışılırken bunların yanında başka ne tür modellerin olabileceği konuşuldu. Geçtiğimiz bu dönem içerisinde karar verilen modele daha olgun bir düzeye getirildi ve bir proje olarak ortaya konulmasına karar verildi.

Yapılan çalıştay sonrasında verimli ve faydalı sonuçlar ortaya konulurken oturumda ortaya konulan projenin takip edilmesi ve daha kapsamlı başka modellerin görüşülmesi amacıyla ileri bir tarihte ikinci bir oturumun yapılmasına karar verildi.

Ülkemiz adına olumlu sonuçlar getirmesini temenni ettiğimiz çalıştayımıza katılan ve katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.

Paylaş!