İslam ve Modernite Atölyesi Talha Hakan Alp ve Tahsin Görgün’ün katılımıyla devam etti. Okulda gerçekleşen oturumlarda konuklar öğrencilerle daha önce bildirilen okuma metinlerini tartışmak ve alakalı konuları izah etmek üzere bizimleydi.

30 Mart’ta İbrahim Bodur salonunda gerçekleşen oturum kapsamında Talha Hakan Alp, Metafizik ve Kelam” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında metafizik kavramına değinen Alp buna ilişkin olarak Müslümanların erken dönemlerde ellerindeki vahiy kaynaklarıyla ve o dönemin bilimsel anlayışını hesaba katarak bir metafizik oluşturduklarını söyledi. İlk dönem Müslümanları kendi düşüncelerini açıklarken insanlığın o zamana kadarki birikimiyle de hesaplaşmaya girdiler ve o dönemin felsefi ve bilimsel diliyle uyumlu bir dil kullandılar. Fakat, 19. yüzyılda yaşayan Müslümanlar, Modernite ile karşılaşmaları sonrasında böyle derinlikli bir tartışmaya girmediler ve Batı’dan gelen fikirleri derinlemesine incelemeye fırsat bulamadılar. Konuşmasında geçmişin yükünü sırtlanmayla beraber bugüne bir şeyler söyleyebilmenin önemine vurgu yaparken Talha Hakan Alp yeni Kelam ilminin bugünkü bilimsel ve felsefi dili kullanarak İslam’ın özünü ortaya koyabilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Atölyenin sonraki oturumu 13 Nisan’da Kriton Curi’de gerçekleştirildi. Tahsin Görgün, konuşmasında Hümanizm’in ne anlama geldiğini ve İslam dünyasında neden böyle bir düşünce biçiminin ortaya çıkmadığını ifade etti. Buna göre Hümanizm, Batı’da kilisenin baskıcı ortamına karşı beşeri faaliyetlerden oluşan varlık alanın fark edilmesi anlamına geliyordu. Batılı aydınlar, bu düşünceyi kiliseye karşı savunabilmek için Müslüman düşünürlerin fikirlerinden faydalandı. Müslüman düşünürler varlık mertebeleri nazariyesi ile insanın kesbine ait varlık mertebesi ile Allah’ın fiillerinin bulunduğu varlık mertebesi arasında bir ayrıma gidiyordu. Bunun sadece ilk kısmını seküler bir dünya görüşü ile birleştiren Hümanizm, insanın fiillerinden oluşan varlık mertebesinin kafi bulunduğunu ve kilisenin iddia ettiği gibi bir ilahi düzene gerek olmadığını iddia etti. Başta deizm ile beraber giden Hümanizm daha sonra ateist hümanizm anlayışının zuhuru ile beraber yeni bir görünüm kazandı. Bu anlayışın Müslümanların Modernite ile karşılaşmaları sonucunda onları da etkilediğini belirten Tahsin Görgün bu etkileşimin Hümanizm’in sadece insan sevgisini öğütleyen bir düşünüş gibi anlaşılmasına sebep olduğunu söyledi.

Atölyemiz bundan sonra yapılacak toplantılarla devam edecek.

Atölyemizin açılış etkinliğinin haberine ulaşmak için tıklayınız.
Atölyemiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Paylaş!