Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

22 Şubat 2022 Salı | 20.00 | Zoom&YouTube

Türkiye’nin ve Dünya’nın gündemini konuştuğumuz Hisar Konuşmaları serisi devam ediyor. Tarih, siyaset, ekonomi, teknoloji ve benzeri alanlarda dünyanın ve ülkemizin gündemini meşgul eden konuları uzmanlar eşliğinde tartışıyoruz.

Bilim ve teknoloji politikaları, ülkelerin refah seviyelerini etkileyen ana unsurlardandır. Tüm ülkeler teknolojiye ulaşmak, kullanmak ve geliştirmek için rekabetçi bir çaba içindedirler. Özellikle son yarım yüzyılda teknoloji ve bilginin ekonomik performansı doğrudan etkilediği ve bir politika aracı olarak kullanılması gerektiği ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda ülkemizde de hükümetler tarafından kalkınma hamlesinin destekçisi olarak bilim ve teknoloji politikaları tatbik edilmeye çalışılmıştır. Hisar Konuşmaları serisinde bu hafta dünyadaki muhtelif ülkelerin bilim ve teknoloji politikalarını yakinen incelemiş, bizzat kurgulamış ve uygulamaya çalışmış olan Prof. Dr. Davut Kavranoğlu hocamız ile ülkelerin kalkınmasında bilim ve teknoloji politikalarının kritik rolü ve Türkiye’nin kalkınma problemini konuşacağız. Programımızın moderatörlüğünü Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek yapacak.

Prof. Dr. Kavranoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümündeki lisans eğitimini 1984 yılında tamamlayıp, California Institute of Technology’den Elektronik Mühendisliği alanında 1986’da Master ve aynı alanda 1989’da Doktora derecelerini almıştır. Çeşitli ülkelerdeki üniversitelerde akademik çalışmalarını sürdüren Kavranoğlu, teknoloji sektörüne daha fazla odaklanmak ve tecrübelerini aktarmak üzere 1997 yılında Türkiye’ye dönmüş ve akademisyenliğinin yanı sıra bir dizi teknolojik girişimler başlatmıştır. 1997-2011 yılları arasında iş dünyasında, özellikle Mobil ve Uydu Haberleşmesi, GPS takip sistemleri alanlarında teknoloji ve ürün geliştirilmesine önemli katkılar sağlamıştır. 2011’de Ülkemizde Bakan Yardımcılığının ihdas edilmesiyle ilk atanan Bakan Yardımcısı olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında bir dönem (4 yıl) görev yapmıştır. Görev süresinin dolmasını müteakip Bilim, Teknoloji, Sanayi, Eğitim ve Üniversite politikalarından sorumlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanmıştır. Şubat 2019 itibariyle devletteki görevlerinden emekliye ayrılan Dr. Kavranoğlu; 8 yıllık kamu görevi sırasında yoğun bir şekilde Bilim, Teknoloji, Eğitim, Sanayi ve Kalkınma politikaları konusunda geliştirme ve yürütme çalışmalarını koordine etmiş, Türk-Japon Üniversitesi Kurucular Kurulu Üyesi ve Akademik Kurul Başkanı olarak görev almıştır. Profesör Kavranoğlu, Ostim Teknik Üniversitesi’ndeki akademik çalışmalarının ve derslerinin yanı sıra teknoloji girişimcisi ve Bilgi Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

1968 yılında Ankara’da doğan Prof. Dr. Murat Yülek, ilk ve orta öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamlamış, 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden Makine Mühendisliği lisans derecesi almıştır. Yale ve Boston Üniversitelerinden işletme yüksek lisans derecelerine, Bilkent Üniversitesi’nden de iktisat dalında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi ve PGlobal Küresel Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. ortağı olan Prof. Dr. Yülek, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Finans Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği ve Sanayi Politikaları Ana Bilim Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir. Daha önce çeşitli finans ve finans dışı şirketlerde genel müdür, yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı yapan Prof. Dr. Yülek, İslam Kalkınma Bankası’nda proje değerlendirme uzmanı (1998-2001), IMF’de iktisatçı (2001-2004) olarak çalışmış, Dünya Bankası ve diğer uluslararası kurumlarda danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. THK Üniversitesi İşletme Fakültesi Kurucu Dekanı olarak görev yapan Murat YÜLEK eş zamanlı olarak Üniversite Senato üyeliği, Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de yürütmüştür.

Prof. Dr. Yülek yurt içi ve dışı görevleri sırasında çeşitli gelişmekte olan ülkelerde (Arnavutluk, Malezya, İran, Bahreyn, Suudi Arabistan, Bosna Hersek, Mozambik, Benin, Senegal, Swaziland gibi) ekonomik kalkınma ve finans alanlarında proje ve program sorumlulukları alan Prof. Dr. Yülek, değişik ülkelerde birçok fizibilite çalışması, etki analizi, makroekonomik ve sektörel raporların ve proje dökümanlarının hazırlanmasında uzmanlık veya yöneticilik yapmıştır. Makroiktisat, finans, finansal ve iktisadi kalkınma konularında yurt içi ve dışında çok sayıda eseri bulunan Murat YÜLEK, son yıllarda sanayi politikaları, kamu satın alma politikalarının teknolojik gelişme üzerindeki etkileri, bilim, sanayi ve yenilikçilik politikaları üzerinde çalışmaktadır. Prof. Dr. Yülek’in bu konularda dünyanın önde gelen bilimsel yayıncılarından Springer (New York) tarafından iki ayrı kitabı da dâhil olmak üzere toplam altı adet kitabı yayınlanmıştır. Birçok akademik dergi ve konferanslarda bilim kurulu üyeliği, organizasyon komitesi üyeliği ve başkanlığı olan Prof. Dr. Yülek TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi olarak da görev yapmaktadır. Halen OSTİM Teknik Üniversitesi rektörü olarak görev yapmaktadır.

PROGRAMA KATIL
Go to Top