Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.


2004-2013 döneminde Türkiye, etnik ve dini kimliklerin kamusal alandan ve özellikle devlet aygıtının atama yoluyla işbaşına gelen üç sacayağı olan askeriye, bürokrasi ve yargıda dışlandığı cumhuriyetçi politikaların peyderpey ortadan kalkmasıyla birlikte ciddi seviyede bir demokratikleşme deneyimi yaşamış ve bir nevi “sivil haklar hareketi” veya “sessiz devrim” tecrübe etmiştir. Bu demokratikleşme hareketi sonucunda bireyler etnik ve dini kimliklerini kamusal alanda ifade edebilme imkânına sahip olmuş, askeriye ve yüksek yargı dahil devlet aygıtının en üst kademelerinde dahi böylesi kişilerin görev almasının önü açılmıştır. Böylece dindar muhafazakâr ve etnik azınlık kimlikleri dolayısıyla Cumhuriyet tarihi boyunca baskı ve dışlama politikalarına maruz kalan kitleler eşit vatandaşlık hakkına sahip olabilmişlerdir. Öte yandan bu demokratikleşme hareketi FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin de varoluşsal sebepleri olan etnik ve dini kökenli dışlanmaya dayalı mağduriyeti ortadan kaldırmış ve bu varoluşsal kriz özellikle de 2015 sonrası süreçte görülen saldırgan politikaları benimsemelerine yol açmıştır. Dolayısıyla, PKK’nın 14 Temmuz 2015’de başlattığı sözüm ona “Devrimci Halk Savaşı” ve FETÖ’nün 15 Temmuz Darbe Girişimi Türkiye’de son 15 yıl içerisinde gerçekleştirilen meşru demokratikleşme hareketine karşı gerçekleştirilen en kanlı terör eylemleri olarak tarihe geçmişlerdir.

Doç. Dr. Şener Aktürk konuşmasında, bu demokratikleşme hareketi çerçevesinde gerçekleştirilen reformlardan bahsetmenin yanı sıra, bu terör eylemlerinin özellikle uluslararası arenada yol açtığı tepkiler, Batılı devletler, medya ve özellikle demokratikleşme süreçlerini değerlendirmeye odaklanan uluslararası endekslerin bu gelişmelere yaklaşımı gibi konulara da değinecektir.

Tarih: 11 Mayıs 2017 | Saat:18:00

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs | NH 305


Şener Aktürk Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde çalışmalarına devam etmektedir. Özellikle Almanya, Rusya ve Türkiye’de olmak üzere etnisite ve milliyetçilik konularına odaklanan karşılaştırmalı siyaset uzmanı bir akademisyendir. Şener Aktürk lisans ve ilk yüksek lisans eğitimini Chicago Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler alanında, ikinci yüksek lisans ve doktorasını ise Kaliforniya Üniversitesi/Berkeley’de siyaset bilimi alanında tamamlamıştır. Kendisi, 2013’te Joseph Rothschild ödülünü kazanan Almanya, Rusya ve Türkiye’de Etnisite Rejimleri ve Milliyet (Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015) kitabında üç “etnisite rejimi” (monoetnik, antietnik, multetnik) tipolojisini ve “etnik rejim değişikliği” teorisini geliştirdi. Esasen Almanya, Rusya ve Türkiye’de siyaset üzerine yazan Aktürk, ayrıca Afganistan, Avusturya, Cezayir, İran, İsrail, Pakistan, Yunanistan ve Orta Asya’da kimlik politikaları üzerine de yayınlar yaptı. Şimdilerde ise, çeyrek milyonun üzerinde nüfusa sahip 172 ülkeyi kapsayan,2010 ile 2014 arasında on beş devlet politikasını içeren küresel bir anket sonucunda, devletlerin etnik ve dini çeşitlilik konusundaki politikaları üzerine bir kitap üzerinde çalışıyor. Ayrıca Avrupa’da Müslüman azınlıkların temsili, Yahudi entelektüellerin Türk milliyetçiliğine katkıları ve Türk-Yunan nüfus mübadelesinin siyasi sonuçları gibi din ve milliyetçilik konularında birçok proje üzerinde çalışıyor.

Go to Top