Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Pandemi’nin İzini Sürmek Atölye’si Pandemi Tarihi oturumuyla başlıyor.

Rutgers Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nükhet Varlık “Tarihi Şekillendiren Bir Aktör Olarak Salgın Hastalıklar” başlıklı sunumunda tarihte iz bırakan salgın hastalıkların siyasi ve toplumsal yaşamla girdiği etkileşimi ele alacak.

Varlık bu alandaki birçok makalesine ek olarak yazdığı “Plague and Empire in the Early Modern Mediterranean World : The Ottoman Experience, 1347–1600” isimli kitabı Cambridge Üniversitesi Yayınevi tarafından yayınladı ve Kitap Yayınevi tarafından Türkçeye çevrildi ve dört ayrı ödüle layık görüldü.

Pandemi’nin İzini Sürmek Atölyesi

Her geçen gün bir başka etkisini tecrübe ettiğimiz Covid-19 salgını sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda neleri değiştirecek sorusuna kapsamlı bir atölye çalışmasıyla cevap arıyoruz.

Salgın sürecinin farklı alanlarda getireceği değişimleri alanında uzman isimlerle masaya yatıracağımız atölye çalışması 8 oturumdan oluşmaktadır.. 

Her oturum başlığı altında 2 sunum yer alacak ve ardından soru-cevap kısmında oturumun temasıyla ilgili kritik noktalar müzakere edilecektir.

Zoom üzerinden gerçekleşecek atölye çalışması sonunda katılımcıların pandemi sürecinin yaratacağı değişimi kritik parametreler üzerinden yorumlayabilmesi ve konuya dair kapsamlı bir bakış açısı elde etmesi hedeflenmektedir.

Nükhet Varlık Kimdir?

Lisans (Tarih ve Psikoloji ‘97) ve yüksek lisans (Tarih ‘2000) eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlayan Varlık, doktora derecesini 2008 yılında Chicago Üniversitesi’nden almıştır.

Varlık 2010 yılından beri Rutgers Üniversitesi Tarih bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Varlık’ın çalışma konuları Osmanlı tarihi, erken modern dönem Akdeniz tarihi ve tıp tarihi üzerinedir.

BAŞVURU FORMU
Go to Top