Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Pandemi’nin İzini Sürmek Atölye’si “Refah Devleti & Geçim Koşulları” oturumu ile devam ediyor.

“Pandemi & Refah Devletinde Değişim” başlıklı sunumuyla İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan‘ı dinleyeceğiz.

Ardından yine aynı oturumda Boğaziçi Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Elgin “COVID-19 ve Farklı Gelir Grupları Üzerindeki Asimetrik İktisadi Etkileri” başlıklı bir sunum gerçekleştirecek.

Not: Etkinlik bağlantılarına erişebilmek için kayıt yapılması gerekmektedir. Programa daha önce kayıt olanların tekrar başvurmasına gerek yoktur.

BAŞVURU FORMU

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde, yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji bölümü öğretim üyesi Mehmet Fatih Aysan 2011 yılında University of Western Ontario Sosyoloji bölümünden doktorasını aldı. Yine aynı üniversitede 2010-2012 yıllarında öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Temel ilgi alanları çalışma sosyolojisi, demografi, sosyal politika, refah devleti ve aile konularını kapsamaktadır. Mukayeseli çalışmaları Avrupa, Amerika ve Orta Doğu üzerine odaklanmaktadır.

Lisans eğitimini Çift Anadal Programı ile Boğaziçi Üniversitesi İktisat ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümlerini 2005 yılında bitirdi. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Minnesota Üniversitesi’nde 2010 yılında tamamladı. Makroekonomi, Büyüme ve Kalkınma, Kayıt Dışı (Gölge) Ekonomi, Kamu Ekonomisi, Politik Ekonomi alanlarında dersler vermektedir. Kayıt Dışı (Gölge) Ekonomi alanında araştırmalarını sürdürmektedir. Prof. Dr. Elgin, Columbia Üniversitesi Ekonomi Yüksek Lisans Program Direktörü ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Profesörü görevlerine devam etmektedir.

Go to Top