Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

14 Şubat Salı 17.00 | Kuzey Kampüs NH301

İslam ve Modernite atölyesi başlıyor. Bu dönem boyunca iki haftalık aralarla devam edecek atölyenin açılış konuşmasını Lütfi Sunar gerçekleştirecek.

Tarih: 14 Şubat Salı -17:00
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs NH 301
Konu: Dünya Tarihinde Modernite: Avrupamerkezci Anlatının Sınırları

Atölye Modernite ile İslam arasındaki ilişkiyi inceleyecek.

Dünya son iki yüzyılda daha önce hiç yaşamadığı köklü değişimleri yaşadı. Batı’da eşyayı anlamlandırma biçiminin radikal değişimler geçirmesi ile başlayan süreç neticesinde dünyanın çehresi hızlı bir şekilde değişti. Bu değişimlerin siyasal hayattaki izdüşümü olan kolonileşme veya diğer politik süreçler Müslümanların modernite ile travmatik bir karşılaşma yaşamasına sebep oldu. Bu karşılaşma etkisini bugün de hissettiğimiz köklü toplumsal değişimlere yol açtı.

Bu çalışma ile maksadımız başta moderniteyi kritik ederek daha sonra onun Müslüman toplumlarda yol açtığı bu dönüşümleri araştırmaktır.

Bunun için öncelikle Modernite’nin oluşumu ve kökenleri ile alakalı zihinsel bir altyapıya ihtiyacımız var. Öncelikle Modernite’nin temel saç ayakları olarak düşünülebilecek Hümanizm, Akıl(Reason), Metafizik ve Evrensellik(Universality) kavramlarını felsefi olarak irdeleyeceğiz. Daha sonra bu kavramları İslami bir açıdan ele alarak ‘modern’ bir Müslüman toplumun İslami prensipler ile arasındaki mesafeyi incelemeyi hedefliyoruz.

Humanizm üzerinden Tanrı’nın yerine insanın konmasını tartışmaya çalışacağız. Metafizik ve Akıl kavramları altında, Kant sonrası Metafizik’in imkanı gibi meseleleri irdelemeye çalışacağız. Son olarak, Evrensellik başlığında Modernite’nin evrensellik iddiasını ve Batı’nın Medenileştirme görevi(civilizing mission) tecrübesini konuşacağız.
Lütfi Sunar, programın açılış konferansını “Dünya Tarihinde Modernite: Avrupamerkezci Anlatının Sınırları” teması ile verecek. Atöyle bundan sonra 25-30 kişilik çalışmaları ile devam edecek.

Atölye çalışması ile alakalı daha detaylı bilgileri ve kayıt formunu en yakın zamanda göndereceğiz.

Go to Top