Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Ailenin sinir sistemi birbirine bağlıdır. Birindeki değişim tüm aileyi etkiler. Çalışmalar, kişilerin çocuklukta edindikleri bağlanma stillerinin ileriki yaşlarda da değişebildiğini göstermiştir. Bu seminerimizde Psikolog Tuğba Metin Uluç ile bağlanma temelli oyunlar ile tüm ailenin bağlanma şeklini ele alıp, bağlanma stilimizi etkileyen oyunlar hakkında konuşacağız.

İngiliz psikolog John Bowlby ve Amerikalı-Kanadalı psikolog Mary Ainsworth tarafından 20. yüzyılın ikinci yarısında geliştirilen bağlanma kuramına göre bir bebeğin birincil bakım veren kişi (çoğunlukla anne) ile kurduğu ilişki, beslenme, temizlik gibi temel ihtiyaçları kadar hayati önem taşır. Bowlby, bebeğin birincil bakım veren figürüne yönelik ihtiyacı olan yakınlığı kurması ve devam ettirmesi için gösterdiği her tür davranışı bağlanma davranışı olarak tanımlar. Teoriye göre, bu bağlanma sağlıklı bir şekilde gerçekleştiğinde bebek annesine güvenir ve böylelikle ileriki yaşamında başkalarına da güvenebilmeyi öğrenir. Bağlanma süreci sekteye uğradığında ise güvenli bağlanma geliştiremeyen çocuklar dünyayı tehlikeli, beklenmeyen tehditlerle dolu bir yer olarak algılayabilir. Kuram çerçevesinde, bebek ve birincil bakım veren kişi arasındaki ilişkinin kalitesine göre Güvenli, Kaygılı-Güvensiz, Kaçıngan-Güvensiz, Darmadağın-Güvensiz olmak üzere dört farklı bağlanma türü tanımlanmıştır.

Psikolog Tuğba Metin Uluç, Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başlamıştır.

Lisans sürecinde çocuklarla çalışmaya yönelen Uluç, anaokullarında ve çeşitli kliniklerde staj yapmış ve çalışmalarını çocuk psikolojisi alanına kaydırmıştır. Lisans programından mezun olduktan hemen sonra anaokullarında çalışmaya başlamış ve hemen ardından yüksek lisans programına kabul almıştır. 2013 yılında Renk Psikoterapi ve Danışmanlık Merkezi’nin kurucuları arasında yer almıştır.

Çocuklarla çalışırken temel yaklaşımlardan birisi olan Oyun Terapisi Sertifika Programını Reyhana Seedat önderliğinde tamamlamıştır. Uluslararası Oyun Terapisi Derneği önderliğinde açılan bu program, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Filial Terapi, Gelişimsel Temas Terapisi, Kum Tepsisi Terapisi, Kukla Terapisi, Kısa Süreli Oyun Terapisi gibi yaklaşımları içermektedir.

Çocuklarla çalışırken en temel yöntemlerden biri olan Deneyimsel Oyun Terapisi eğitimine halen devam etmekte olan Uluç, Nilüfer Devecigil ve Byron Notron’dan bu ekolün eğitim ve süpervizyonlarını almaya devam etmektedir.

Çalıştığı alanları günden güne çeşitlendiren Uluç, EMDR terapisi eğitimini tamamlamış, Çocuklarla EMDR eğitimi eğitimlerine de katılmaya devam etmektedir. Klinik alanda kullanılan birçok testin uygulayıcısı olan Uluç 2016 yılında dünyaca kabul gören Rorschach, CAT ve TAT testleri eğitimini de tamamlamıştır.

Uyguladığı Terapi Modelleri

  • EMDR Terapisi
  • Çocuklarla EMDR Terapisi
  • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
  • Deneyimsel Oyun Terapisi
  • Filial Terapi
  • Gelişimsel Temas Terapisi
  • Kukla Terapisi
  • Kum Terapisi
  • Kısa Süreli Oyun Terapi
PROGRAMA KATIL
Go to Top