İlim ve Meslek Akademisi programı kapsamında konuk ettiğimiz Osman Sezgin hocamızla Eğitim Felsefesi üzerine konuştuk.

Bilgi ve lisan bir topluluğun ortak malıdır; bir bilgiyi, bir kavramı ve bir konsepti anlayabilmek için onun içinde doğduğu toplumu bilmek, toplumu anlamak lazım diyen Sezgin, bu bağlamda,

  • felsefe – sofistika
  • filozof – sofos
  • eğitim – terbiye

kelimelerinin etimolojisine ve içinde doğduğu toplumların kültürüne değindi.

Bilginin çeşitli toplumlarda ve devirlerde nasıl algılandığını ve insan zihninde nasıl konumlandığını anlatan Sezgin, bu kapsamda bilginin anlamlandırılma süreçlerinden de bahsetti.

  • Neden ve niçin insan yetiştiriyorsun?
  • Nasıl insan yetiştiriyorsun?
  • Nerede ve ne zamandan itibaren insan yetiştiriyorsun?

Bu sorularla birlikte eğitim ve felsefe ilişkisi devreye girer. Bilim ve felsefe bu sorulara bazen aynı bazen de farklı cevap verir.  Sadece niçin sorusunu felsefenin cevaplandırdığını ifade eden hocamız, Covid-19 sürecinden sonra felsefi bakış açılarında, eğitim ve bilimde de farklılaşmalar olacak diyerek programa son verdi.

Kıymetli konuğumuza ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

Program tekrarını buradan izleyebilirsiniz:

Paylaş!