İslam coğrafyasını daha yakından tanımak, bu coğrafyada zuhur eden meseleleri kavramak ve çözüm önerilerini incelemek üzere düzenlenen ‘’İslam Coğrafyası’nı Anlamak’’ adlı atölye çalışması yapılan beş oturum ile nihayete erdi. Alanlarında uzmanlaşan İNSAMER araştırmacılarının katılım sağladığı oturumlarda İslam Coğrafyası’nın farklı bölgeleri kendilerine has dinamiklerle ele alındı. Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan programa yoğun bir katılım sağlandı. Katılımcılar her oturum öncesi kendilerine gönderilen ilgili okumalar ile oturumlara daha hazırlıklı gelme imkanı bulurken, soru ve yorumlar ile oturumlarının akışını şekillendirdi.

İlk oturumunun Emin Emin’in katılımı ile  ‘’Balkanlar’da Siyasi Fay Hatları’’ üzerine yapıldığı program; Emrin Çebi ile ‘’Güney Asya’da Azınlık Sorunları; Arakan Örneği’’, Rijad Domazeti ile ‘’İran – Suudi Rekabeti ve Bölgenin Geleceği’’, Mükerrem Miftah ile ‘’Afrika’da Kimlik Krizi’’ ve Burak Çalışkan ile ‘’Ukrayna’dan Suriye’ye Rusya Politikaları ve Müslümanlar’’ konularının irdelenmesi ile devam etti. Oturumlardaki bölgelerin güncel meselelerinin yanı sıra günümüzü şekillendiren tarihsel arka planların işlevlerine de değinildi.

19 Mart – 7 Mayıs tarihleri arası yapılan oturumların neticesinde yüzde seksen katılım sağlayanlara sertifikaları takdim edildi. Tüm oturumlarda eksiksiz bulunan katılımcılara ise ‘’Kudüs Ey Kudüs (L. Collins, D. Lapierre)’’, ‘’Modernleşen Türkiye’nin Tarihi (E. Zürcher)’’, ‘’İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı (İ. Ortaylı)’’, ‘’Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler (H. İnalcık)’’ ve ‘’Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları (F. Armaoğlu)’’ kitaplarının oluşturduğu ikili setler hediye edildi.

Her hafta çok kıymetli sunumları ile oturumları yürüten araştırmacılara ve programa devam eden tüm katılımcılara teşekkür ediyor, nice uzun soluklu çalışmalara imza atmayı temenni ediyoruz.


1. Oturum Haberi – “Türkiye Hapşırırsa Balkanlar Nezle Olur!”

2. Oturum Haberi – “Güney Asya’da Sınırlar ve Sorunlar Kolonyalizm Mirasıdır’’

3. Oturum Haberi – “Aralarındaki Rekabete Rağmen İran ve Suudi Arabistan Savaştırılmaz!”

4. Oturum Haberi – ‘’Afrika Medeniyeti Diye Bir Medeniyet Olabilir mi?’’

5. Oturum Haberi – ‘’Rusya’nın Akdeniz’de Bu Kadar Etkin Olduğu Bir Süreç Görülmemiştir’’

Paylaş!