Trump yönetiminin işbaşı yapmasıyla beraber ABD iç ve dış politikasını belli başlı değişimler bekliyordu. İran, Suriye, Kuzey Kore ve Rusya derken ABD’deki değişim küresel siyasette de farklı dinamiklerin ortaya çıkmasına sebep oluyordu. Peki, gerçekten de ABD dış politikası ve buna bağlı olarak küresel siyaset belirli bir değişim içerisinde miydi? Yeni kamplaşmalar ve soğuk savaş stratejileri tekrarlanan bir devirden mi ibaretti? Geçmişte ve günümüzde diplomatik tercihler nasıl yönleniyordu ve nerelere varıyordu? Bu ve bunlara benzer sorulara cevap bulabilmek adına 27 Nisan Perşembe günü değerli mezunlarımızdan ESMEDYA Dijital Grup Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan’ı (MIS 2010) Boğaziçi Üniversitesi’nde ağırladık.
Yusuf Özhan konuşmasına kendi ilginç akademik çalışmasının hikâyesini ve bu minvalde medyanın ve teknolojinin siyaseti ve uluslararası ilişkileri nasıl dönüştürdüğünü anlatarak başladı. Daha sonra realist bir uluslararası ilişkiler perspektifinden Avrupa’daki güç dengesinin Fransız İhtilali’nden itibaren nasıl geliştiğini anlattı. Temel tezi, uluslararası ilişkilerde güç dengesinin esas olduğu ve aktörlerin dengeyi tesis edecek şekilde tarih boyunca kendilerini farklı pozisyonlarda konumlandırdığıydı. Fransız İhtilali’nden başlayan analizine zaman zaman günümüze sıçrayıp geri dönüşler yaparak Avrupa ve Rusya üzerinden devam etti.
Rusların Afganistan’ı işgali, Türkiye’deki askeri darbe, Camp David ve İran Devrimi gibi hadiseler sonucunda 1980’lerden itibaren 2008 krizine kadar sağlanan güç dengesinin, bocalamaların ardından 2014’ten itibaren yeniden sahneye koyulmaya başlandığını aktaran Özhan, Batı dünyasının ilgili dönemdeki avantajını yitirdiğini belirtti. Trump döneminde ise farklı paradigmaların denendiğini ve bunların detaylarını açıklayan Yusuf Özhan, aşırı sağcı bir bakış açısından biraz daha liberal bakış açısına dönüşü ve Obama dönemindeki bazı politikaların benimsendiğini gösterdi. Suriye örneği üzerinden paradigma değişimine işaret ederek, üniter Suriye tezinden federatif Suriye’ye doğru bir kayma olduğunu ifade etti.

Paylaş!