Yol Arkadaşım: Evlilik ve Eş İlişkileri Eğitim Programı’nın ikinci modülünün erkeklere özel oturumu 4 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu eğitim programında, evlilik öncesi ve evlilik sonrası süreçlerde çiftlere rehberlik etmeyi ve bireyleri bu kıymetli yolculuğa bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak hazırlamayı amaçlıyoruz.

4 Kasım 2021 Perşembe günü saat 21.00’da “Cinsellikle İlgili Dolaysız Bir Sohbet” başlıklı konuşması ile Klinik Psikolog Murat Dinçer, 12 Kasım 2021 Cuma günü ise “Aile Fıkhı: İslam Aile Hukuku Çerçevesinde Eşler Arası İlişkiler ve Cinsellikte Sınırlar” başlığı ile İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Temel konuklarımız olacaklar.

Program evli, nişanlı veya evlenmeyi düşünen herkesin katılımına açıktır ve ücretsizdir.

*Bu program erkeklere yöneliktir ve online olarak gerçekleşecektir.

2003 yılında Marmara Üniversite Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun oldu. 2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji “İlişkisel Psikanaliz ve Varoluşçu Psikoterapinin Karşılaştırılması ve Entegresyonu” konulu çalışmasıyla mezun oldu. 2019 yılında da University of Melbourne’ün Dulwich Center ile ortak yürüttüğü “Narrative Therapy and Community Work” yüksek lisans programından mezun olarak Narrative Terapist unvanını kazandı ve ülkemizden bu konudaki ilk yüksek lisans yapan kişi oldu.

Hasan Kalyoncu ve Bahçeşehir Üniversitelerinin Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık Rehberlik bölümlerinde lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler verdi. 2014 yılında başladığı Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümündeki doktora çalışmasına devam etmektedir. Çevrimiçi bağımlılıklar konusunda Yeşilay’da, Dulwich Center’ın Türkiye’de düzenlediği Narrative Terapi Eğitimlerinde ve İlişki Psikoterapileri Enstitüsünde eğitim vermeye devam etmektedir.

2004 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku bölümünde yüksek lisans çalışmalarına başladı. Bu dönemde bir yıl süreyle Suriye’de araştırmacı olarak bulundu. 2007 yılında Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin el-Hücce adlı eseri ekseninde fıkıh usulünün erken dönemine ilişkin teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Aynı yıl aynı bölümde başladığı doktora çalışmasını 2009 yılından itibaren A.B.D.’de Kaliforniya Üniversitesi’nde sürdürdü ve 2014 yılı itibarıyla ‘The Missing Link in the History of Islamic Legal Theory: The Development of Usul al-fiqh during the 3rd/9th and Early 4th/10th Centuries’ adlı teziyle doktorasını tamamladı.

Doktoranın ardından öğretim görevlisi olarak intisap ettiği İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde doçent unvanıyla çalışmalarına devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası dergilerde çeşitli makaleleri, kitap bölümleri, tebliğleri ve ansiklopedi maddeleri yayınlanmıştır. Temel araştırma alanları arasında İslam aile hukuku, Fıkıh usulü ve tarihi, Fıkıh ve tarihi, Kanunlaştırma, İslam Hukuku ve İnsan Hakları, Din ve Devlet ilişkileri yer almaktadır.

PROGRAMA KATIL