Özellikle lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olan bu atölye, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış yazma eserleri görmeyi, tanımayı ve bu eserleri şekil ve muhteva yönüyle incelemeyi hedeflemektedir. Yazma eserlerle ilgili temel bilgi ve kavramlara değinildikten sonra her ders farklı metinler katılımcılarla birlikte okunacaktır. Yazma eserlerde okuma becerisinin edinilmesi ve geliştirilmesi, bu eserlerin edebiyat tarihi içindeki yeri üzerine düşünme fırsatını yakalamak ve yazmalarla yakın temas içinde olmayı isteyen ilgili öğrencilere gerekli ön bilgiyi aktarmak atölyenin kazanımları arasındadır.

Atölye Dürdane Tekin ve Seçil Alten tarafından yürütülecek olup dersler iki haftada bir Cuma akşamları saat 20.00’da online olarak gerçekleşecektir.

Dürdane Tekin, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Eski Türk Edebiyatı alanında doktora öğrenimine devam etmektedir. Lisans ve yüksek lisans eğitimini de aynı bölümde tamamlamıştır.

Seçil Alten, lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır.

*Atölyeye katılım için matbu metin okuma bilgisi gerekmektedir.

*Atölyenin kontenjanı 15 kişidir.

*İlk ders 18 Aralık 2020 Cuma günüdür.

Son başvuru tarihi 14Aralık 2020 Salı günüdür.

Başvuru Formu

Paylaş!