Hem IT sektörünü daha yakından takip edebilmek hem de Boğaziçi Üniversitesi’nin ürettiği değerleri daha yakından tanımak adına geçtiğimiz Pazar günü Atakan Peker’i misafir ettik. Mucidi olduğu “sıvı metal” ile adını dünya çapında duyuran üniversitemiz 1989 yılı Makine Mühendisliği&Fizik mezunu olan üyemiz Dr. Atakan Peker, Güney Kampüs’te İbrahim Bodur Salonu’nda yaptığıı konuşmada bize kendi hikayesini ve buradan yola çıkarak AR-GE faaliyetlerinin teknolojik gelişmelerdeki yerini ve önemini anlattı.
Etkinlik öncesinde sabah Güney Kampüs’te mezun ve öğrenci arkadaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz kahvaltının ardından Atakan Peker’i dinlemek üzere İbrahim Bodur salonuna geçtik. Latif Haliloğlu’nun(EE ’88) takdimiyle başlayan program, Peker’in “IT Sektöründeki Gelişmeler ve Türkiye’de İnovasyon ve Ar-Ge” isimli sunumuyla devam etti.


Sunumunu istatistiksel verilerle destekleyen Peker, ülkemizde teknoloji üretimi için patentlemenin oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı. Bununla beraber, Türkiye’de inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları halen yeterli düzeyde değil. Bu durumun daha da iyileşmesi için ise Türkiye’nin üniversite anlayışının gelişmiş ülkelerle paralel olarak evrilmesi gerekli.

Önümüzdeki 20 yıl içinde üniversite anlayışının ciddi biçimde değişeceğine değindikten sonra Peker, Türkiye’deki öncü firmaların inovasyon konusunda hala çok yavaş olduğunu, akademik bilgiyi günlük hayata uyarlamak için kendi “safe-zone”larını terketmediklerinin altını çizdi. Bu konuya dair kendi tecrübelerini aktarırken konuşmacımız, eğer teknoloji üretmek isteniyorsa bu keyfi alanın terkedilip yeni çalışmalar yapılması ve akademiyle sıkı temasta olunması gerektiğini vurguladı.

Paylaş!