16. Olağan Genel Kurulunda yapılan Tüzük değişikliğine ilişkin olarak İstanbul İl Dernekler Müdürlüğü bazı maddelerin değiştirilmesine ilişkin bildirimde bulunmuş, bu değişikliklerin 30 gün içerisinde yapılmasını istemiştir. Buna istinaden yeni bir Olağanüstü Genel Kurul yapılarak Tüzük değişikliğinin yapılmasına karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul’un ilk toplantısının Dernek Merkezinde 13 Şubat 2022 Pazar 10.00’da yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantının Dernek Merkezinde 10 Nisan 2022 Pazar 10.00’da yapılmasına karar verilmiştir. Tüm üyelerimize duyurulur.