13 Mayıs 2005, Topkapı
EMU İstanbul Deklarasyonu

13 Mayıs 2005’te, İstanbul’da bir basın toplantısı ile kamuoyuna sesini duyuran EMU, İstanbul Deklarasyonu olarak bilinen açıklamasında “İslam Avrupa’nın ayrılmaz bir parçasıdır!” şeklinde özetlenebilecek anafikri dile getirmişti.

9-10 Eylül tarihlerinde EMU (European Muslim Union)’nün Bonn‘da yapılan 1. Genel Kurulu‘nda konuşan EMU Şeref Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş İstanbul Deklarasyonu’nda açıklanan hedef ve tesbitleri bir kere daha teyit ederek, Avrupalı Müslümanların dinleri olan İslam’ı yaşamak istediklerini ve çocuklarını da müslüman olarak yetiştirmek istediklerini vurguladı.

EMU‘nün, Almanya’nın Bonn şehrinde yapılan Genel Kurulu’na, BURA 3 kişilik bir heyetle katıldı; 2005 dönemi BURA Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Koç, Dışilişkiler Başkan Y. Mehmet Yalçıntaş ve kurucu üyemiz Sunusi Mısıroğlu. Heyetimiz Avrupa’nın bir çok değişik ülkesinden gelen STK temsilcileriyle görüşme olanağını buldu.

Sayıları 50 yi geçen, 13 değişik Avrupa ülkesinden gelen katılımcılarla birlikte Camiler, Pazarlar, Medya, Eğitim ve Gençlik olarak 5 ana başlık altında, gerek Avrupa’ya İslam Ülkeleri’nden gelen göçmenler, gerekse hidayete erip geri kalan yaşamını müslüman olarak sürdürmeyi hedefleyen muhtedilerin sorunları ele alındı ve çözümler arandı.

Nevzat Yalçıntaş: “20 milyon Avrupalı Müslüman, müslümanca yaşamak istiyor!”

9 Eylül Cumartesi sabahı EMU Şeref Başkanı Prof. Nevzat Yalçıntaş’ın açış konuşması ile başladı; Avrupa’da 20 milyonu aşkın müslümanın yaşadığını belirten Nevzat Yalçıntaş, 20 milyon müslümanın hüviyetlerini kaybetmemek istediklerini belirterek, Avrupalı bu müslümanların, Avrupa’ya göç eden diğer müslümanlarla kardeş olduğunun altını çizdi.

Bu grubun müslümanca yaşamalarına engel olabilecek her türlü güçlüğe karşı birlikte mücadele edeceklerini belirten EMU Şeref Başkanı müslümanların arasındaki dayanışma ve birliğin kuvvetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ebubekir Rieger: “Biz Avrupalı Müslümanlarız”

Nevzat Yalçıntaş‘tan sonra söz alan EMU Başkanı Ebubekir Rieger’in EMU Hedef ve çalışmaları üzerine bir konuşma yaparak Avrupa’daki Türk ya da Arap, yeni nesillerin kendi çocuklarından farkı olmadığının altını çizdi ve hepsinin Avrupalı Müslümanlar olduklarını söyledi.

Daha sonra, toplamda 50 yi bulan Endülüs, Norwich (İngiltere), Paris, Bosna, Arnavutluk, Roterdam, Almanya ve Türkiye’den gelen katılımcılar kendilerini ve kurumlarını tanıtan kısa birer konuşma yaptılar. Öğleden sonraki oturumda, Pazarlar, Medya, Gençlik, Camiler ve Eğitim başlıklarında sunumlar yapıldı. Gençlik sunumunu yapan BURA Dışilişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçıntaş, EMU’lü genç ve çocukların, bu seneki İstanbul ziyaretini power pointte gösterdi.

10 Eylül Pazar sabah oturumda, Prof. Nevzat Yalçıntaş bir önceki günde ileri sürülen görüşleri özetliyerek Genel Kurul‘un bilgisine sundu.

Daha sonra 5 grup halinde tartışma grupları oluşturuldu ve pazarlar, camiler, medya, gençlik ve eğitim konuları 5- 10 kişilik değişik gruplar arasında tartışıldı ve sonuçlar grup sözcüleri tarafından haziruna anlatıldı.

EMU Gençlik Buluşması Temmuz 2007 de, Bosna’da yapılacak

Gençlik: 16-20 yaş arası gençlerle 2007 Temmuz sonunda Bosna’da yapılması öngörülen faaliyetin altbaşlıkları, a) tasavvuf müziği b) Bosna’da İslami miras c) Mostar Gezisi d) Piknik olarak belirlendi. Bu faaliyete toplam 150 civarında bir katılımcı bekleniyor.

Endülüs’te yeni bir cami daha: İşbiliyye Camisi

Camiler: Avrupa’daki camilere gelenlerin işsizlik konuları ve sokak saldırganlığı ele alındı. Granada‘da 4 yıldan beri hizmet veren camiden sonra, Sevilla (İşbiliyye)’de yeni bir cami yapımına başlanacağı ve Sevilla Belediyesi‘nden gerekli izinlerin alınmış olduğu belirtildi.

Pazarlar: Granada’daki caminin yanındaki alanda senede 2 kere pazar kurulması için Granada Belediyesi‘nden izin alıması gündeme geldi. Halen Avrupa’da, helal et, geleneksel yiyecekler gibi bir çok ürün cami binalarında satılılıyor.

Medya: EMU web sayfasına paralel bir de elektronik gazete çıkarılması ve daha sonra kağıda basılan bir gazete çıkarılması hedefi ortaya kondu.

Eğitim: Roterdam İslam Üniversitesi ile işbirliğine gidilmesi, Avrupa’daki imamların Avrupa dil ve kültürü bakımından genelde yetersiz olduğu daha iyi eğitilmeleri hatta bu konularda yeniden eğitime tabi tutulmaları gerektiği vurgulandı. İmamların, cemaat yapılarına göre değişik bilgi donanımlarına, değişik kıraat bilgilerine sahip olması gerektiğinin altı çizildi.

Tanışıklıkların pekiştirildiği, Avrupalı Müslümanlar ve kurumları arasında işbirliğinin güçlendirildiği güzel ve faydalı bir Genel Kurul oldu.

Katılımcılar:

– Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Türkiye, EMU Şeref Başkanı
– Abu Bakr Rieger, Almanya, EMU Başkanı
– Ramiz Zekaj, Arnavutluk, Arnavutluk İslam Medeniyeti ve Düşüncesi Enstitüsü
– Zayd Treppo, Avusturya, Avusturya Müslüman Topluluğu
– Yaqob Mahi, Belçika
– Ajet Arifi, Bosna, Connectum Sarajevo
– Erdin Kadunic, Bosna, EMU Saraybosna Şubesi
– Aid Smajic, Bosna, Saraybosna İslam Fakültesi
– Mohamed Mestiri, Fransa, Uluslararası İslam Düşüncesi Enstitüsü
– Hassen Farsadu, Fransa, Müslüman Dernekler Birliği
– Omar Qadi, Fransa
– Amina Theissen, Almanya, Begegnungs- und Fortbildungszentrum muslimischer Frauen e.V. (BFMF)
– Birsen Ürek, Almanya, BFmF e.V.
– İmâm Abdulwahhab, Almanya
– Haşim Koç, Almanya, Bogazici University Reunion Association (BURA)
– Dr. med al-Khatib, Almanya, Deutsch-Islamische Moscheestiftung Düsseldorf
– A.Rahman Zechinowski, Almanya, Islamische Gemeinschaft Potsdam
– Asadullah Yate, Almanya, Islamische Gemeinschaft Potsdam
– Ahmad Gross, Almanya, Weimar Enstitüsü
– Malik Sezgin, Almanya, EMU Genel Sekreteri
– Ayşe Uğurlu, Almanya, EMU Kadın Faaliyetleri Sorumlusu
– Yasin Alder, Almanya, Islamische Zeitung
– Karim Dreyer, Almanya, Islamische Zeitung
– Sulaiman Wilms, Almanya, Islamische Zeitung – Chief Editor
– Murat Aslanoğlu, Almanya, KCID
– Ali Kalaycı, Almanya, ROSENKNOSPE -Bildungs- und Kulturverein
– Mehmed Köroğlu, Almanya, ROSENKNOSPE -Bildungs- und Kulturverein
– Bayram Keskin, Almanya, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD)
– Ali Selimanjin, Almanya
– Asad Selimanjin, Almanya
– Fırat Altan, Almanya/ Türkiye, Basın
– Serkan Çelik, Almanya/ Türkiye, Basın
– Mustafa Kubilay Yurtsever, Italya
– Xhabir Hamiti, Kosova, EMU Kosova Temsilcisi, İslami İlimler Fakültesi
– Prof. Özcan Hıdır, Hollanda, Roterdam İslam Üniversitesi
– İman Travieso, İspanya, EMU Gençlik Değişim Proje Grubu
– Khalid Nieto, İspanya, EMU Gençlik Değişim Proje Grubu
– Abdulhasib Castineira, İspanya, EMU, Granada Camisi İslami İlimler Merkezi Müdürü
– Uthman Mosimann, İsviçre, EMU, DIGO İsviçre
– Habib Dahinden, İsviçre, e-dinar
– Mehmet Yalçıntaş, BURA, EMU Gençlik Faaliyetleri Yöneticisi
– Nevzat Gökalp, Türkiye, EMU Türkiye Sekreteri
– Mehmet Ceylan, Türkiye, BBP Genel Başkan Yardımcısı
– Mehmet Oğuz, Türkiye, Ahıska Türkleri Vakfı
– Sunusi Mısıroglu, Türkiye, BURA, MÜSIAD
– Kurtuluş Aykan, Türkiye, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışında Yaşayan Türkler Dairesi
– Dr. Metin Serimer, Türkiye, Basın
– Tareq Ali, İngiltere, EMU
– Fazlun Khalid, İngiltere, Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences
– Suad Ostergard, İngiltere, Norwich İhsan Camisi
– Abdassamad Clarke, İngiltere, Open Trade Network
– Adnan Ashfaq, İngiltere / İrlanda, Darqawi Vakfı

EMU Başkanı Ebubekir Rieger’in Genel Kurul Açış Konuşması:

Dear Guests, Dear Representatives of Islam in Europe.

It is a great pleasure for me to welcome all of you to this Working Meeting of the European Muslim Union in Bonn. We are meeting here in the Rhine valley, in one of the key regions of Europe – both in the present time and historically speaking. It is easy to forget that one of the great front lines of Europe was situated just a few kilometres from here, namely that between the French and the Germans when they were separated by a nationalism which, thank God, is now a thing of the past. This was something that appeared inconceivable to many generations previous. Today, Europe is not only in constant transformation, but it has also created a borderless zone whose identity, significance and substance we Europeans will and must determine ourselves. In the process, however, it must be made clear that Europe should not merely be made to represent a hermetically sealed economic zone.

As you know, the great political and economic success of Europe has benefited from the great influx of immigrants. Many simple workers from Pakistan, Morocco or Turkey have not only worked hard here but have also –and I would like to emphasize this point – created a considerable Islamic presence in Europe with the simplest possible means and with remarkable generosity.

I consider the new generation of Turkish or Arab origin to belong naturally to today’s Europe– just like my own children. They all are European Muslims.

However, the history of Islam in Europe goes beyond the mere history of an influx of immigrants. Andalusia and Bosnia not only house fascinating architectural riches, but are also living, spiritual landscapes whose influence now is as vital as in earlier times – an influence which continues to shape Islam in Europe up to the present day. The city of Istanbul is for us a significant meeting place between East and West and is quite rightly the symbolic, Honorary Seat of our organisation. One of the simple goals of EMU is to strengthen the solidarity between us European Muslims all over Europe. In order to achieve this we must first get to know each other better. Journeys this year to Moscow, Kazan, Prishtina, Granada and Istanbul for example helped to further this aim.

For many reasons it is now time to promote in a more conscious and forthright manner the fact that Islam has for long found a home in Europe. Islam in Europe is familiar to us here in Germany since the time of Goethe. “If Islam means submission to God, then we all live and die in Islam“, we read in the work of this great European poet. This proximity between Europe and Islam is possible because Islam initially acts upon cultures as a filter and then invigorates them – but is not itself a culture. The European Muslims, in the broad sense I have indicated by means of the cross-section mentioned above, are living proof that Huntington’s thesis of an imminent clash of cultures is simply incorrect.

We have always belonged to a European cultural zone. We who live here whole-heartedly – and who speak the languages of Europe, will and must convince Europe that Islam produces a positive, social and constructive form of living.

We have quite consciously and soberly named this meeting a work-meeting in order to indicate that much work lies before us. European Muslims lack trust and endowment organisations, lack infrastructure and institutions, and even lack the capacity to educate Imams capable of speaking our languages. We are still a long way off from being properly represented in the important institutions of Europe. At a seminar of the European Union in Kazan this year, we realised that hardly any lobbying takes place in Brussels at a European level.

The EMU is trying to meet this challenge and to define corresponding aims and goals. For this purpose, we have enumerated five points of orientation for this meeting, which we will present in more detail later.

The choice of the themes of these presentations is already an indication that we do not want to interfere in the political sovereignty of the individual local member organisations but rather intend to strengthen the social, economic and charitable aspects of Islam – and this for the benefit of all Europeans. It is not a question of wanting to dominate the Muslims in a political or centralistic fashion, but it is rather a question of serving the Muslims of Europe.

Important for us during this seminar is not only to get to know each other better but also to establish whether we can better work together at a practical level in the fields of education, youth exchange, markets, mosques and media. Perhaps I may now say a few words regarding why this choice of themes was made.

If one wants to give Islam in Europe a meaningful identity then one needs a teaching that defines in a clear and binding manner what Islam is, and what the role of the Muslims is. for example, it is not a question of being against globalisation but rather of defining in a positive way the role and the responsibility of people in this process. An authentic teaching must be able to cope with the new and actual challenges of this time. Part of this teaching – to name but two aspects – is an unequivocal Islamic legal rejection of terrorism, in particular the substantiated rejection of suicide attacks, as well as the correct establishment of the ibadat and the timeless pillars of Islam, especially that of zakat.

Islam both strengthens and challenges the intellect, and in doing so, it demands answers, which are both actual and relevant: more and more intellectuals are quite rightly asking our scholars to state our position with respect to economy and technology. To our surprise, we note that almost all Europeans want to know more about Islam. This is also an opportunity for us to renew our knowledge about our Revelation and to share it with others. Dear guests, it is precisely our scholars who bear the responsibility of pointing out the path between the extremes, following the example of our Prophet. Islam is neither an esoteric mode, nor a modernised ideology. Islam is an invitation.

How can people begin to perceive Muslims here in Europe in a positive way? This is also a question being posed by many European communities. What we propose is a return to the historically successful model to be found in Islamic architecture. What I have particularly in mind in this respect is the social relationship between markets, trusts and endowments, and the mosques. Mosques can have an important spiritual and social role in our communities when they are situated in a correspondingly significant location. We Muslims possess the necessary social capacity in this respect. We need to project ourselves a being a part of the solution to the social problems of our societies – not part of its problems.

There is no good, unless it is put into action“, runs the German proverb, which could well be the motto of the EMU. The organisation of markets in the context of mosques is one such good action. The market, an institution whose origins are found at the very source of Islam, creates a connection between the mosque community and the immediate neighbourhood. Furthermore, the revival of free trade routes – which for so long have always dominated the thinking of the Muslims and our global way of life, has become more important than ever. The many successful Muslim business people in Europe can serve as a vibrant example to us all. It is precisely in trade that the capacity of the Muslims to unite various peoples becomes manifest.

I am extremely pleased that the EMU has continued to organise the Youth Exchange Programme at a European level this year. Our concern is to invite young people from all over Europe to locations which have a particular association with Islam: whether it is to Weimar, Granada, Sarajevo or Istanbul. This concern for our young people is something which unites all Muslims living here. We would like them to come to a common understanding of the multiplicity and the miracle of creation.

Who are the Muslims? Many Europeans receive their impression of the Muslims today from the mass media. However, I am of the opinion that one can only get an authentic impression of the Muslims by engaging in personal discussions. However, we live in the age of media and images –it is of course for this reason alone important to transmit our message by means of our own media and images. The EMU will therefore use all technological possibilities to improve the image of Islam in Europe.

I very much hope that this seminar will strengthen us all and that together we will be in a position to define new goals.

In conclusion, I would like to warmly thank again our honorary president Prof. Dr. Yalçintas for coming. Prof. Yalçintas has not only brought our hearts closer to Turkey, but has also never ceased to give us important political advice regarding our aims and goals. Moreover, I am of the conviction that our relations with Turkey and our relations with the Muslims of Turkish origin in Europe are of great significance. Together we want to prevent the formation of a European identity that defines itself in any way against Turkey or Islam.

Islam and Europe – a fascinating relationship, a matter of destiny. The hope that our destiny will be a good one is something, which unites all believing people in EuropeNihilism and the desolate failure of belief in the face of the arbitrariness of coincidence and chance have exhausted many Europeans today. The emptiness of materialistic ideologies throws up essential questions – and as a result, even the nature of human identity is called into question.

Thinking is thanking” – are the words of a great philosopher – I warmly thank you for coming, and for devoting your energy to reflecting on the new role of Islam in Europe.

Paylaş!