“İslam Coğrafyasını Anlamak” isimli atölyenin 2. oturumu ‘’Güney Asya’da azınlık sorunları; Arakan Örneği’’ başlığı ile yapıldı. İNSAMER araştırmacılarından Emrin Çebi’nin katılımı ile gerçekleşen programda Güney Asya, özellikle de Arakan’da süregelen etnik, dini, politik sorunların dünü ve bugünü ele alındı.

Güncel meselelere gelmeden önce tarihsel arka planın anlaşılması gerektiği belirtilen sunumda kolonyalizme vurgu yapıldı. ‘’Güney Asya’da sınırlar ve sorunlar kolonyalizm mirasıdır’’ diyen Emrin Çebi, kolonyal dönemden günümüze ülkelerin nasıl uluslaştığından ve kolonyal mirasın günümüze etkilerinden bahsetti. Sömürgeci devletlerin yönettikleri bölgelerin dini, etnik ve yönetim dengelerini bozması sonucu günümüze birçok çözüm bekleyen mesele kalmış durumda. Pakistan’dan Hindistan’a, Bangladeş’ten Myanmar’a kadar bu sorunların ortaya çıktığı görülebilir.

Myanmar’ın Arakan eyaletinde varlıklarını sürdürmeye çalışan Rohingya Müslümanları; bir yandan devamlı olarak insani kriz içinde yaşamaya devam ederken diğer yandan Myanmar tarafından kimlikleri yok sayılıyor. Buna uluslararası kamuoyunun sessizliği de eklenince durum daha da vahimleşiyor.Dini ve etnik açıdan Myanmar’a ait olmadıkları iddia edilen Rohingya Müslümanları uzun süredir kıyıma ve göçe maruz bırakılıyor. Birleşmiş Milletler gündemine Türkiye tarafından getirilip görüşülen bu durum için henüz iç açıcı bir gelişme yaşanmış değil.

Temsiliyet sorunu yaşayan Rohingyalıların kimliksiz olarak Arakan’da ya da mülteci olarak başka ülkelerde yaşamlarını sürdürme dışında bir alternatif geliştirilememiş durumda. Konu üzerine yapılan akademik ve arşiv çalışmalarının  da kısıtlı olduğu düşünüldüğünde, Rohingyalılar’ın Arakan bölgesinin asli unsuru olduğunun benimsenmesi hala zor görünüyor. Olası çözüm önerileri ve uluslararası aktörlerin de üzerinde durulduğu İslam Coğrafyası atölyesinin ikinci oturumu katılımcıların soru ve yorumları ile tamamlandı.


1. Oturum Haberi – “Türkiye Hapşırırsa Balkanlar Nezle Olur!”

3. Oturum Haberi – “Aralarındaki Rekabete Rağmen İran ve Suudi Arabistan Savaştırılmaz!”

4. Oturum Haberi – ‘’Afrika Medeniyeti Diye Bir Medeniyet Olabilir mi?’’

5. Oturum Haberi – ‘’Rusya’nın Akdeniz’de Bu Kadar Etkin Olduğu Bir Süreç Görülmemiştir’’

Paylaş!