“İnsanın, yaratılmışların en şereflisi olarak kalabilmesi, ancak doğru yolda yürümeye niyet edip hayırlı ve faydalı işler yapmakta azmetmesi ve güzel ahlak ile ahlaklanmasıyla mümkündür.”

BURA, Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci ya da öğretim elemanı olarak bulunmuş ve/veya bulunmakta olan kişilerin, tesis edilen birlikteliği üniversitenin, ülkemizin ve dünyanın istifadesine sunarak, toplum için değer üretme amacıyla kurmuş oldukları bir dernektir. Bu bağlamda topluma ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik alanlarda katkı sunmayı hedefleyen faaliyetler gerçekleştirir.

BURA, iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyan bir topluluk olma gayesiyle, toplumun her ferdinin insanlık onuruna sahip olarak, müreffeh ve mutlu bir ömür sürmeleri için çalışır.

Bu prensiplerden hareketle 07-10-2003 tarihinde BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELİLER DERNEĞİ (BURA) adıyla bir dernek kurulmuştur. Aşağıdaki maddelerde BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELİLER DERNEĞİ (BURA), “Dernek” kısa adı ile anılmıştır. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Dernek uygun gördüğü yerlerde şube ve irtibat bürosu açar.