YÖNETMELİKLER

MADDE-33)

Yönetim Kurulu ya da görevlendireceği organlar veya kişiler tüzükte belirtilen ve/veya gerekli görülen durumlarda yönetmelikler hazırlar. Hazırlanan yönetmelikler Yönetim Kurulu kararıyla uygulamaya konulur.

DERNEK ÖDÜLLERİ

MADDE-34)

34.1. Dernek Yönetim Kurulu, uygun gördüğü dallarda bir veya birden fazla ayni ve nakdi ödüller dağıtabilir. Ödüller özel ve tüzel kişilere, kurum ve kuruluşlara verilebileceği gibi guruplara da verilebilir.

34.2. Ödül miktarı dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

34.3. Seçici kurulların oluşturulmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE-35)

Dernek Ana Tüzüğü, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katıldığı toplantıda ya da çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda katılan üyelerin, 2/3 çoğunluk oyu ile değiştirilebilir. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetleme Kurulu asil üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması zorunludur. Değişiklik önerileri en az on (10) gün önceden ilan edilir.

DERNEĞİN DAĞITILMASI

MADDE-36)

Dernek, özellikle dağıtılma için çağrılmış bulunan Genel Kurula, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3’ünün hazır bulunacağı Genel Kurulda toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile dağıtılabilir. İlk toplantıda 2/3 çoğunluk hazır bulunamadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri çağrılır. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetleme Kurulu asil üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması ve dağıtılma kararının, hazır bulunan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile alınması zorunludur. Derneğin dağıtılması, Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde yörenin en büyük mülki amirine bildirilir. Dağıtılma, Dağıtma Kurulu olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve malvarlığı benzer amaçlı bir başka teşekküle veya vakfa devredilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE-37)

Dernek Ana Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu Hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN TEMSİLİ

MADDE-38)

Derneği, dernek Yönetim Kurulu temsil eder. Derneği borçlandıracak kambiyo senetleri veya başkaca borçlandırıcı senetlerin düzenlenmesinde, banka hesaplarından para çekilmesinde, dernek başkanı, sekreter ve muhasipden en az ikisinin imzalarının birlikte bulunması şarttır. Tek imza ile düzenlenen bu tür belgeler derneği bağlayıcı değildir. Ancak sözleşmelerde, Yönetim Kurulu kararı ile başkan ya da görevlendirilecek başka bir üye tek başına imza atabilir.

YÜRÜTME

MADDE-39)

Bu Ana Tüzük Hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

KURUCULAR

MADDE-40) Kurucular Listesi

1- MUSTAFA OKAN KİBAROĞLU, 2. NECDET AKYEL 3- ALİ KOÇANCI 4- MEHMET ALİ BAYRAKTAR 5. TUNCAY BAŞOĞLU 6- MEHMET AKKAYA 7- ADNAN METİN 8- BÜLENT SOYLU 9. HÜSEYİN CEYHAN 10- SABAHATTİN KURTAY 11- BERAT AÇIL 12-ALİ ENGİN EROĞLU 13. NURİ AKSOY 14- OSMAN EROĞLU 15. HASAN KORKUT 16- RAMAZAN YAVUZ 17- MEHMET YALÇINTAŞ 18- HÜSEYİN KESKİN 19- FATIH ERDOĞAN SEVİLGEN 20- YILMAZ BALÇIN 21- MELİKŞAH UTKU 22- ERDOĞAN ALBAYRAK 23. KEMAL EROL 24- İBRAHIM REYHAN ÖZAL 25- FERRUH FÜNDOĞAN 26- TAYFUN BORA 27- LATİF HALİLOĞLU 28- NİHAT ERDOĞMUŞ 29- AYDIN AKKOÇ 30- OSMAN ARDAL 31- MEHMET FATIH ELMALI 32- ABDULLAH PEŞTELİ 33- ABDULLAH SUNUSİ MISIROGLU 34- GALİP PARLAK 35- BURHAN KOCA 36- MUSTAFA BÜGELEK 37- AYDIN ÜNLÜ 38- MESUT KARAKOYUNLU 39- ADEM TEPEKMAN 40- HALİS KURALAY 41- AHMET ŞAHİN 42- İSMAIL SUNGUR 43- FATİH KILIÇ 44- AHMET TÜRKOĞLU 45- İBRAHIM KEÇELİ 46- İBRAHIM TEKEREK 47- MURAT ELLİALTI 48- MAHMUT ALPER TUĞSUZ 49- MÜCAHİT BATAL 50- MESUT MERMUTLU 51- ATANUR ÖZTÜRK 52- LOKMAN AYVA 53- ASLAN URAL 54- MEHMET ALTINKILIÇ 55- ÖNDER ÖKSÜZ 56- ÖMER ASALETTIN ORUÇ 57- AYGÜN KARAKAŞ 58- MURAT DERTLİ ERKER 59- FAZIL ÖNDER SÖNMEZ 60- MURAT YALCINTAŞ 61- ZİYA BİLİCİ 62- SERHAT ALBAYRAK