Ülkelerin Kalkınmasında Bilim ve Teknoloji Politikalarının Kritik Rolü ve Türkiye’nin Kalkınma Problemi

Zoom & Youtube

22 Şubat 2022 Salı | 20.00 | Zoom&YouTube Türkiye’nin ve Dünya’nın gündemini konuştuğumuz Hisar Konuşmaları serisi devam ediyor. Tarih, siyaset, ekonomi, teknoloji ve benzeri alanlarda dünyanın ve ülkemizin gündemini meşgul eden konuları uzmanlar eşliğinde tartışıyoruz. Bilim ve teknoloji politikaları, ülkelerin refah seviyelerini etkileyen ana unsurlardandır. Tüm ülkeler teknolojiye ulaşmak, kullanmak ve geliştirmek için rekabetçi bir çaba içindedirler. Özellikle son yarım yüzyılda teknoloji ve bilginin ekonomik performansı doğrudan etkilediği ve ...

Go to Top