Bağlanma Temelli Oyunlar

Zoom & Youtube

Ailenin sinir sistemi birbirine bağlıdır. Birindeki değişim tüm aileyi etkiler. Çalışmalar, kişilerin çocuklukta edindikleri bağlanma stillerinin ileriki yaşlarda da değişebildiğini göstermiştir. Bu seminerimizde Psikolog Tuğba Metin Uluç ile bağlanma temelli oyunlar ile tüm ailenin bağlanma şeklini ele alıp, bağlanma stilimizi etkileyen oyunlar hakkında konuşacağız. İngiliz psikolog John Bowlby ve Amerikalı-Kanadalı psikolog Mary Ainsworth tarafından 20. yüzyılın ikinci yarısında geliştirilen bağlanma kuramına göre bir bebeğin birincil bakım veren kişi (çoğunlukla ...

Go to Top