28 Ekim 2020 için Etkinlikler

Dönüşüm Sürecinin Kıskacında Medya

ZOOM Meetings

Biz Bize Konuşmalar devam ediyor! Bu haftaki konuğumuz M5 Ulusal Güvenlik Savunma Strateji Dergisi Sorumlu Yazı işleri Müdürü ve İngiltere Merkezli bir şirketler grubunun CEO’su Murat D. Erker olacak. Gazetecilik mesleğinin yanında birçok medya kuruluşunun yönetiminde ve kuruluşunda yer alan Erker, bizlere bu süreçteki tecrübelerini ve medyanın son 30 yıldaki içerik ve teknolojik dönüşümünü aktaracak. Ayrıca siyaset, devlet ve özel sektör kurumlarının medyanın kurumsal davranışlarına etkileri, medyanın geleceği ve ...

Go to Top