Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Tarih, siyaset, ekonomi, teknoloji ve benzeri alanlarda dünyanın ve ülkemizin gündemini meşgul eden konuları uzmanlar eşliğinde konuştuğumuz Hisar Konuşmaları serisi devam ediyor.

Bu hafta İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Erkan Karabekmez ile tıp ve genetikte veri eksenli etik sorunları konuşacağız.

Teknoloji ve bilimin çok hızlı geliştiği günümüz dünyasında büyük veri kullanımı ve analiz metotları Tıp alanında ümit verici gelişmeleri temin etmektedir. Ancak öznesi insan olan bu alanda veri kaydı ve kullanımının etik kaygılar doğurması kaçınılmaz olmaktadır.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamladı. Üç yıl tekstil sektöründe Ar-Ge birimlerinde çalıştı. Doktora süresince Boğaziçi Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarlarında karakterizasyon cihazlarında uzman olarak görev yaptı. Kısa bir süre bir biyoenformatik start-up şirketinde doktoralı araştırmacı olarak çalıştı. Hâlihazırda ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyomühendislik Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Hesaplamalı biyoloji, sistem biyolojisi, biyoenformatik, biyolojik veri etiği ve genetik veri hukuku alanlarında araştırmalarını sürdürmektedir.

Teyit Formu
Go to Top