Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Psikoloji Serisi “Çocuk ve Gençlerde Bilişsel Davranışçı Terapi: Değişim için Gerekçe Oluşturma” konferansımızla devam ediyor…

Doç. Dr. Vahdet Görmez’i ağırlayacağımız konferansımızda çocuk ve ergenlerin değişime isteksiz olması halinde yapılabilecekleri ve çocuk ve ergen gruplarında bilişsel davranışçı terapi uygulamalarını vaka örnekleri ile dinleyeceğiz. Hocamızın ayrıca mülteci çocuklarla çalışma deneyimine dair paylaşımlarda da bulunacağı programımıza davetlisiniz.

Doç. Dr. Vahdet Görmez,2002 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezundur. 2003-2005 yılları arasında klinik gözlem maksadıyla Manchester Royal Infirmary – İngiltere’de bulunmuş olup 2009 yılında National Health Service’de Genel Psikiyatri ihtisasını tamamlamıştır.

Medical Council tarafından MRCPsych (Member of Royal College of Psychiatrists) unvanı aldıktan sonra 2012’de İngiltere’de Oxford Üniversitesi Oxford Bilişsel Terapi Merkezi’nde Bilişsel Davranışçı Terapilerde Diploma Eğitimi’ni tamamlamıştır.  2013 yılında da Oxford Deanery Çocuk Psikiyatrisi üst ihtisas eğitimini tamamlamıştır. 2013 – 2014 yılları arasında Oxford ve Gloucester’de Çocuk Psikiyatrisi Klinik Şefi olarak çalışmalarda bulunmuştur.

Görmez, akademik çalışmalarını İstanbul Medeniyet Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda sürdürmektedir.

Go to Top