Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Geçtiğimiz yıl BURA çatısı altında toplanan Psikoloji ve PDR mezunları olarak, bu alanlarda eğitim gören öğrenci ve mezunlara yönelik buluşmalar ve uzman isimlerin konuşmacı olduğu seminerler düzenledik.

2019 yılının Ekim ayında ise hem halihazırda devam eden çalışmaları sürdürmek hem de alandaki farklı ihtiyaçlara karşılık geleceği düşünülen etkinlikleri birlikte organize edebilmek amacıyla Bura ev sahipliğinde Psikoloji Masası olarak bir araya geldik.

Çalışmalarımızı lisans öğrencilerine, alan mezunlarına ve Bura ailelerine yönelik faaliyetler olmak üzere 3 ayrı başlıkta organize ettik. Öğrenci ve mezunlar için konferanslar, okuma grupları, odak grup çalışmaları, tematik paneller ve kariyer tercihlerine yönelik faaliyetler düzenlemeyi planlarken; Bura ailelerine yönelik aile eğitimleri, ebeveyn çocuk iletişimi kapsamında anne-baba-çocuk atölyeleri planladık.

Bu süreçte bir yandan düzenlediğimiz mezun buluşmaları ile daha önce tanışma fırsatı bulamadığımız mezunlarımız ile tanışıyor, alanda yaşanılan sıkıntılar noktasında birlikte neler yapabileceğimiz üzerine hasbihal etme fırsatı buluyoruz, hem kendi gelişim sürecimizi destekleyen programlar düzenliyor hem de lisans öğrenimimiz süresince yaşadığımız tecrübeleri göz önünde bulundurarak öğrenimine devam eden arkadaşlarımız için alanda uzmanlaşma yolunda ihtiyaç duyabilecekleri etkinlikler organize etmeye çalışıyoruz.

Psikoloji masamızın lisans öğrencilerine, alan mezunlarına ve psikolojik yardım almaya gönüllü farklı yaş gruplarından kişilere yönelik çalışmaları halihazırda devam etmekte olup; şimdi de bu tanışıklığı, muhabbeti ve birlikte hayırlı işlere vesile olmayı sizlerin de katkılarıyla arttırarak sürdürme niyetindeyiz. Bu niyetimize binaen siz kıymetli alan mezunlarımızı 6 Mart Cuma günü saat 18:30’da dernek merkezinde yapılacak Psikoloji Masası Tanışma Çayına davet ediyoruz.

Go to Top