Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Kurumsal yapılarda dijital dönüşümü, havacılık, perakende, eğitim, bankacılık ve kamu gibi, farklı sektörler üzerinden ele alacağız. Bu sektörlerde yer alan kurumsal yapıların dijital dönüşüm süreçlerine liderlik yapmış ve bu süreçlerde görev almış olan Atakan Peker(ME’89), Okan Kibaroğlu(CMPE’87), Cemil Sağıroğlu (CMPE’98) ve Ali Engin Eroğlu (CMPE’95) ile Adnan Metin (IE’96) moderatörlüğünde bir araya gelip tecrübelerini dinleyeceğiz.
Dijital dönüşümün öncü isimlerinin tecrübeleri ekseninde bu dönüşümlerin yakın ve uzun vadede geleceği yerlere dair ön görüleri ele alacağız.

TEYİT FORMU
Go to Top