Önümüzdeki döneme yönelik olarak hazırlanan Faaliyet Planı’nın masaya yatırıldığı BURA İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. İbrahim Bodur Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya üyelerle beraber öğrenciler de katılım gösterdi.

Taslak halindeki Faaliyet Planı’nın sunumuyla başlayan toplantı, katılımcıların soru ve yorumlarıyla  devam etti. Aynı zamanda etkinlik fikirlerinin ve muhtemel eylem planlarının da masaya yatırıldığı toplantıda odak noktası üniversitenin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yapılabilecekler ve üyeler arasındaki ilişkinin geliştirilmesi oldu.

Bütün katılımcılara teşekkür ederiz.

Paylaş!