BURA İlim ve Meslek Akademisi, üniversite öğrencilerine yönelik tamamlayıcı bir eğitim programı olarak tasarlanmıştır. Akademimiz; çoklu eğitim programı ile öğrencilerimizin ilmi, islami ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi, kariyer ve meslek seçimlerinde yardımcı olmayı hedeflemektedir.

4 ana kademede planlanan İlim ve Meslek Akademisi kapsamında katılımcılarımız;  Temel Eğitim Seminerleri, İslami Eğitim Programları,Seçmeli Kurslar ve Mentörlük Programları ile farklı alanlarda gelişim fırsatı yakalayacaklar.

Son Başvuru Tarihi : 10 Kasım 2018

Program katılımcıları Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri arasından seçilecektir.

Başvurmak için; kayıt formuna ilerleyebilirsiniz.


PROGRAM DETAYLARI

Birinci Kademe Eğitimi Temel eğitim seminerleri ve İslami eğitim programından oluşmaktadır.

Bu kademe öğrencilerimize temel eğitim seminerlerinde, sosyal, kültürel ve bilinçsel açıdan gelişim sağlamayı; İslami eğitim seminerlerinde ise, temel düzeyde sahip olunması gereken dini bilgi birikimini kazandırır

İkinci Kademe Eğitimi Öğrencimizin alanını keşfetme serüvenidir.

Bu kademe öğrencilerimize  öğrenim gördükleri bölümler hakkında farkındalık kazandırmayı, farklı bakış açılarıyla tanışarak imkan ve alternatiflerini her yönüyle kavrama yetisi sağlar

Üçüncü Kademe Eğitimi Öğrencilerimizin gelecekteki mesleklerine yönelme dönemidir.

Bu kademe öğrencilerimize kişilik ve mesleki hedeflerine uygun olarak yönlenmeyi, doğru alanlara yönelim edindirir

Dördüncü Kademe Eğitimi Bir inşa sürecidir.

Bu kademe mesleki alanını belirlemiş olan öğrencilerimizin alanlarında somut olarak kendilerini geliştirebilecekleri proje ve uygulamalarda yer almalarına imkan sağlamayı ve  iş dünyasıyla birebir ilişki tesisini hedefler.

İlim ve Meslek Akademisi, ana kademelere ek olarak seçmeli kurslar, sektör gezileri, staj olanakları ve daha farklı sosyal projelerle  katılımcılarımızın üniversite hayatına her anlamda yardımcı olacak formatta planlanmıştır.

Paylaş!