Recalling The Caliphate, İslamı, mevcut şartlar altında siyasal bir öznellik olarak ifade edebilmenin imkânlarının arayışı ve Salman Sayyid’in aynı adı taşıyan bir kitabı. Sayyid’e göre egemen kavramlar çerçevesinde sürekli törpülenmeye ve kısıtlanmaya çalışılan bu pozisyonun ifadesinin yegane yolu ise halifelik kurumunu yeniden ve çok güçlü bir biçimde ihdas etmekte yatıyor. Batılı girişimin evrensellik iddiasına dair eleştiriler sunan Sayyid’e göre bu iddiayı Müslümanların hayatının merkezinden uzaklaştırmak ancak İslam’ın bütün Müslümanları bir arada tutan ve onların tecrübelerini ve hislerini ortaklaştıran rolünün kabulüyle mümkün. Bu bağlamda halife Batılı anlamlandırma biçimlerinin bir alternatifi olarak İslam’ın savunucusu ve Müslümanları tanımlayan İslam’a referansla toplum hayatını düzenleyişinin bir aracı olarak ortaya çıkıyor. Böylece Sayyid, İslam dünyasında sıkça tartışılmakta olan İslam’ın ve Müslümanların modern dünyanın hâkim kavramlarıyla olan ilişkilerine dair ortaya çıkan birçok tartışmaya da değiniyor.

BURA Derneği’nin daveti ile 4 Mayıs Perşembe günü Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs İbrahim Bodur Konferans Salonu’nda bahsi geçen konu çerçevesinde sunumunu yapacak olan Salman Sayyid, güncel tartışmalara da değinip katılımcıların sorularını cevaplayacak. Programa öğrenci, mezun ve dışarıdan gelecek olan tüm misafirlerimiz davetlidir.
Not: Sunum dili İngilizcedir.

Tarih: 04.05.2017 Perşembe

Yer: İbrahim Bodur Konferans Salonu-Güney Kampüs

Saat: 18:00

Üniversite dışından katılım için teyit gerekmektedir.

Salman Sayyid Kimdir?

University of Leeds’te Sosyal Teori ve Anti-Kolonyal Düşünce Akımı üzerine akademik çalışmalarına devam eden Salman Sayyid’in yayımlanmış birçok kitabı bulunmaktadır. Recalling The Caliphate, yazarın en çok ses getiren kitaplarından birisidir. Salman Sayyid; İslamcılık, İslamofobi, Eleştirel Teori gibi konularda eserler vermekle beraber, ReOrient: Journal of Critical Muslim Studies dergisinde kurucu editörlük görevini üstlenmektedir.

Paylaş!